Enøyd jubel for EU-parlamentet

Skjermbilde 2018-09-25 08.08.28>> Do you read this Norwegian blog through Google Translate? Enøyd up in the title is NOT enjoyed but one-eyed! 🙂

I Dagsavisen i dag (bare på papir) får vi et sjeldent oppslag om EU-parlamentets vedtak om opphavsretten for fjorten dager siden. Nå handler det ikke om uvesentligheter som mulig selfieforbud på fotballkamper, men om at SV, som det første norske partiet, nå øyner at kunstnerne kan få del i milliardene som Facebook og YouTube/Google tjener på at vi deler verna åndsverk på plattformene deres. «Men hva vil kulturminister Trine Skei Grande gjøre for å følge det opp?» spør partiets kulturpolitiske talsperson Freddy A. Øvstegård. Spørsmålet hans vil trolig dukke opp på Stortingets nettsted i løpet av dagen.

I valgkampen i fjor sto kunstnerlønna mye høyere på saklista enn for eksempel bibliotek, så SV og flere partier som sikkert vil slutte opp om EU-parlamentet og påfølgende revisjon av den norske Åndsverklova, skal i alle fall ha ros for ikke å vingle.

Verdens to største bibliotekorganisasjoner, europeiske EBLIDA og verdensomspennende IFLA, er positive til visse sider ved direktivet, der blant annet lobbyistene deres har fått gjennomslag for justeringer, men de tillater seg fortsatt å mene at spørsmålet om deling av nettinnhold har flere sider enn for og imot GAFA:

Blant annet er EBLIDAs Barbara Stratton (leder av organisasjonens Expert Group on Information Law og som har fulgt denne prosessen i flere år) i en nettartikkel (se lenka i avsnittet ovenfor) sterkt skeptisk til direktivets artikkel 11, fordi den vil begrense muligheten for institusjoner som bibliotek til å formidle nyheter til brukerne sine, både av aktuelle og tidligere hendelser. Det kan dreie seg om den typen tjenester som denne bloggen og konseptet Biblioteket tar saka faktisk er bygd opp rundt. Et eksempel i den virkelige verda er Monroeville Public Library sine Hot Topics, men også svært utbredte bibliotektjenester og -blogger med boktips og liknende vil måtte legge ned eller kutte dramatisk i virkemidlene de har til rådighet.

Man vil ifølge EU i framtida bare kunne sitere «individual words», hva nå det kan bety, men snippets på 5-6 linjer, av den typen Google News bruker, er noe av det som uttrykkelig skal bekjempes. Hele den etablerte sitatretten står her i fare, mener flere.

Barbara Stratton mener i tillegg at dette kan styrke posisjonen til nettsider som produserer falske nyheter.

Tilhengere, blant annet Gisle Hannemyr (se lenke til NRK-debatt nedenfor), hevder at blokkeringa ikke vil gjelde ikke-kommersielle og privatpersoners nettsteder, mens Stratton mener dette ikke er klart nok formulert for bibliotekas del.

Filterfloker

Og mange flere enn bibliotekorganisasjonene er skeptiske til hvor presise algoritmene vil være i nettfiltre som skal stoppe ulovlig deling av åndsverk. Erfaringene med filtre for å stoppe uønska innhold, typisk porno, er at de også stopper helt andre ting. Jamfør Facebooks blokkering av det berømte fotoet fra 1972 av den – nakne! – vietnamesiske jenta som flykter fra et bombeangrep.

balansen äppelkriget

Balansen. Klikk og kikk

Det er også grunn til å merke seg at Open Access-aktiviteter, der mange bibliotekmiljøer er sterkt involvert, kan få problemer. Barbara Stratton viser til at spesielt såkalt Green Open Access, som handler om egenarkivering, vil bli nødt til å opprette strenge og kostbare rutiner for verifisering av rettigheter og lisenser for hvert enkelt dokument. Noe som vil føre til fordyring av forskinga.

Hvis vi ser litt lenger inn i framtida

Uansett hva EU og Norge kommer fram til til slutt, forsterker dette tendensen til at rettighetshaverne styrker seg på bekostning av allmenhetens behov for kunnskap, kreativitet og gode vilkår for demokrati. Der det gratis folkebiblioteket er helt avgjørende. Balansen mellom disse behova, som vært sentral ikke bare i festtalene, men i all opphavsrett siden starten, har de siste åra fått mindre oppmerksomhet. Store medie- og underholdningskonserner og individuelle kunstnere og organisasjonene deres har her funnet hverandre i håpet om å få en større del av kaka. Og det er dramatisk mye mer penger i underholdning og medier enn noen gang. Tendensen til at alt skal koste, kombinert med at teknologien gjør det mulig å registrere hvert ørlite forbruk hver av oss har av åndsverk, kan bli en trussel mot hele bibliotekideen.

IFLA vedlikeholder en god oversikt over utfordringer for biblioteka når det gjelder opphavsrett: Copyright Issues for Libraries.

En annen ny og voksende tendens er at innholdsprodusentene nå ser bort fra biblioteket som gratis reklamekanal for den kommersielle sida av litteraturen, altså bokproduksjonen med mer. De signaliserer nå at de kan leve uten ikke bare piratkopiene på YouTube av hele filmer og låter, men også trailerne og snuttene. Når kommer turen til bibliotekutlånet?

PS 1: De som har behov for en kjapp oversikt over hvor frontene står om EU-parlamentets mest kontroversielle vedtak kan lytte til et tretten minutters radioinnslag på NRK P2 der Torgeir Waterhouse fra IKT-Norge og professor Gisle Hannemyr fra UiO har en relativt grei, men fortsatt høyrøsta debatt. Og der de er uenige om tolking av flere punkt.

Waterhouse kommer her blant annet inn på at at blokkeringsløsninger av EU-parlamentets type har vært forsøkt i Spania og Tyskland, men med begrensa hell og utbytte. Noe også EBLIDAs Barbara Strutton minner om.

PS 2: Hvor mye av denne bloggposten vil overleve det nylig vedtatte opphavsrettsregimet i EU og EØS? Hva med bildet vi har tatt fra Dagsavisen? Hva vil Atekst si, der vi fotograferte et utsnitt av denne avisartikkelen? Vil hele eller eventuelt bare deler av sitatet fra Dagsavisen passere? Og de andre lenkene? Helt sikkert ikke scenebildet og den 34 sekunders snutten på YouTube fra filmen Äppelkriget.

8 Responses to “Enøyd jubel for EU-parlamentet”

  1. Den som lyssnar på radiodiskussionen mellan Torgeir Waterhouse från IKT-Norge och professor Gisle Hannemyr från UiO (länkad i blogginlägget ovan) kunde tro, att artikel 13 i det nya förslaget till EU-direktiv «om upphovsrätt på den digitala inre marknaden» enbart handlar om reglering av Alphabet/Google och några andra stora «plattformar» på nätet.

    Så kan direktivförslaget onekligen tolkas. I förslaget talas till exempel, med en formulering, som lätt leder tankarna till Youtube (sedan 2006 ägt av Google/Alphabet), om «leverantörer av delningstjänster för onlineinnehåll som lagrar och ger tillgång till stora mängder verk och andra alster som laddats upp av deras användare»

    Men vid närmare eftertanke borde man inse att formuleringen lätt kan fås att gälla nästan alla som «delar» på nätet. Vad ska till exempel räknas som «stora mängder»? Gäller direktivet webbsajter som som lagrar, säg, några hundra maktkritiska artiklar och e-böcker? (I den artificiella minnesteknikens dagsläge ryms väl ett tusental e-böcker på en ordinär USB-sticka.)

    Waterhouse och Hannemyr pratar om «plattformar» som om om det vore kristallklart vad som menas med det ordet. I direktivförslaget används ordet plattform närmast då det är tal om «plattformar för beställvideo», vilket åtminstone tillsvidare inte gäller Youtube.

    År 2016 avgav EU-kommissionen ett meddelande om «onlineplattformar och den digitala inre marknaden» (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0288&from=EN). Meddelandets läsare förstår utan svårighet att Komissionen har noterat «Onlineplattformarnas ökande betydelse i den digitala ekonomin» och att den hemskt gärna skulle vilja göra de europeiska plattformarna konkurrenskraftigare gentemot mot sina amerikanska motsvarigheter. Men någon tillfredsställande definition av vad vad en «onlineplattform» egentligen är för någonting ger meddelandet såvitt jag kan se inte.

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: