Privatiserte petimetersanningar

Fakta KK AlcalaI dag trykker Klassekampen første del av eit kraftig oppgjer med tenesta Faktisk.no, skrive av juristen Jesús Alcalá, tidlegare styreleiar av Amnesty International Sverige og tidlegare representant for Den internasjonale juristkommisjonen i Sverige. Faktisk.no er eit AS med store mediehus og NRK som aksjeeigarar og som blei oppretta, først i løynd, men offisielt lansert i juni 2017. Ikkje fleire detaljar no, for folk her på bloggen kjenner sikkert til tenesta, og mange har kanskje brukt henne i jobbsamanheng.

Men Alcalá meiner «jakten på petimetersannhet forvrenger perspektivene og fornuften. Faktisk er så besatt av sitt eget kall at …

… man har blitt enøyd, innskrenket og belærende. For Faktisk er verden enkel og uten gråsoner, menneskene er små og trenger rettledning. Hele tiden».

Han minner vidare om at «To år tidligere hadde NRK-ledelsen besluttet å kutte i avdelingen for Arkiv & Research. Da hadde fagforeningen advart – kuttene ville ramme blant annet faktasjekking og research. Men det var forgjeves. Nesten halvparten av staben måtte slutte.» Dette skreiv NBF om då det skjedde.

Han kjem inn på mykje, men essensen blir vel så langt: «Å avsløre falske nyheter er en ting. Det er åpenbart viktig. Å forhindre spredning av dem er ikke like åpenbart – i et demokrati. Ytringsfriheten gjelder ikke bare for sanne opplysninger og snille ytringer. … Det er grunn til bekymring at Faktisk på sett og vis har privatisert tilsynet med ytrings- og informasjonsfriheten». Noko som eigentleg er oppgåva til rettssystemet. Og dårleg journalistikk blir best motarbeidd av god journalistikk.

Så venter vi altså på del 2 laurdag. Og debatten. Men blir det nokon allmenn debatt? På Dagsnytt 18 og Brennpunkt? I mange redaksjonar vil dei tenkje at dette blir for komplisert for folk flest. Og for kompromitterande for dei sjølve.

One Trackback to “Privatiserte petimetersanningar”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: