Takk til Skei Grande

Ho går altså no ut av både Venstre-leiinga og regjeringa. Bloggaren opplevde Trine S.G. første gongen på eit ope møte om eit eller anna bibliotekpolitisk tema i foredragsalen på Deichman for truleg meir enn tjue år sidan. I lilla husflidantrekk framstod ho som ein ekstremt offensiv bibliotekforsvarar. Etter kvart blei ho ein heilt vanleg borgarleg politikar, med taktiske haldningar til bibliotek og med repetitive referansar til barndomens bibliotek i Overhalla. Men ho har trass alt inspirert oss til i alt trettito blogginnlegg, på godt og vondt. Og i det siste vi skreiv om henne forsvarte vi henne mot kunnskapslause journalistar og fleipande partifeller.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: