Bibliotekstereotypisk (det er fredag)

Det er ikkje ofte vi er innom bil-journalistikken i denne bloggen, for bokbussar er det vel snart slutt på. Men dette klarte vi ikkje å stå imot. At det handlar om el-bilar kan vel reknast som eit formildande omstende, samtidig som bibliotekstereotypien her går på «tungt engelsk bibliotek». Noko vi i dag berre kan ane hos Gunnerus i Det nordenfjeldske og på femte høgda i Nye Deichman.

One Comment to “Bibliotekstereotypisk (det er fredag)”

  1. Det heter da, «bi’llotek», gjør det ikke? God helg fra oss Møllefaret (Som holder oss m/ EU-biler, ikke exit-gods)

    Sendt fra min iPad

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: