Koronabibliotek på gang!

Det blir spennande å følgje med på nye bibliotekprosjekt i inn- og utland og særleg korleis arkitektar og utbyggjarar, for ikkje å seie utstyrsleverandørar, tar omsyn til den nye situasjonen etter koronapandemien. Og for framtida, for ifølgje WHO er pandemien «likely to become endemic and the world will have to learn to live with it».

Mange av dei 19 punkta i denne artikkelen handlar om fysiske pandemi-relaterte forbetringspunkt i eksisterande og nye biblioteklokale.

Her på bloggen vurderer vi å opprette ei fast side med oversikt over prosjekt, planar og idear. Om ingen andre og meir ressurssterke gjer det.

Her ein smakebit; døme på bibliotekprosjekt ein bør følgje med på (tips oss gjerne i kommentarfeltet eller til frilanders @ gmail.com om fleire … alt etter éin time, takk for tre nye tips!):

OBS: Etter 7. mai 2021 held vi ikkje lenger denne lista ved like her. Men flyttar henne til ei side på bloggen: https://bibliotekettarsaka.com/nye-bibliotekbygg/

12 Responses to “Koronabibliotek på gang!”

  1. Er selvfølgelig såra og vonbråten over at du ikke husket Vestby!
    https://www.vestby.kommune.no/vestby-kulturkvartal.531649.no.html

  2. Legg meg verkeleg flat!

  3. Kristiansund skal få nytt bibliotek også! (Omsider). https://veientilkulturhuset.no/

  4. Nordre Follo er også i startgropa sammen med fylkeskommunen som bygger ny vgs i Ski sentrum.

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: