Dataspelmøteplassrettleiar

«V-1025 B» blei lansert i dag av Kulturdepartementet. Også kjend som «Møteplasser for dataspill og datakultur» med undertittelen «Hvordan skape gode og inkluderende møteplasser for dataspillinteresserte barn og unge?». Her er sjølvsagt folkebiblioteka tatt med på laget.

Vi kan lese at Vestland Fylkesbibliotek er ein av partane der dei ansvarlege har innhenta innspel.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: