IFLA: Biblioteket og krisene

Av robinsoncaruso Utsnitt og smalna (CC BY 2.0)

IFLA sin seksjon for folkebibliotek arrangerer 10. november kl. 15 eit ein-times webseminar med tittelen «Public Libraries Responding in Times of Crisis». Førebels er dette berre informert om på postlista deira, men det kjem vel noko på heimesida snart. Blant anna skal ein kjenning av oss på denne bloggen innleie: David Lankes.

Påmelding kan i alle fall skje her.

Og vi omset introen fort og gæli: «Dette er hektiske tider, og menneske over heile verda står overfor alle slags ulike kriser, som covid-19-pandemien, skogbrannar, klimakrise osv. Folkebiblioteka og deira tilsette må svare på desse utfordrande tidene. Korleis reagerer dei og kva kan vi lære av røysler frå heile verda? Dette er temaet for nettseminaret «Public Libraries Responding in Times of Crisis» organisert av IFLA Public Library-seksjonen».

Men vi har sakna dette tidlegare her på bloggen: Internasjonal ufred og atomvåpen blir ikkje rekna som krise stor nok for bibliotekmiljøet.

One Comment to “IFLA: Biblioteket og krisene”

  1. Tack Anders för att du uppmärksammar detta IFLA-webbinarium! Jag har anmält mig som deltagare.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: