Archive for ‘Kulturmeldinga 2018’

januar 15, 2018

Mens vi venter på G… rande?

Tirsdag eller onsdag … eller seinest torsdag … får vi vite hvilke av Norges ledende liberalistiske politikere som kommer og hvilke som må gå fra regjeringa. Noe kulturredaksjonene gjør til en skjebnesak, som om Linda eller Trine vil bety være eller ikke være for hele landets kulturliv. Vi regner, som sagt, med at de tre regjeringspartia mener konkurranseutsetting av kommunale bibliotektjenester når de i regjeringserklæringa snakker om «nye modeller for drift av bibliotek».

Til støtte for dem som ikke ønsker å bruke mer krefter på ministerspørsmålet innen det blir avklart, vil vi bidra med et alternativ. For eksempel: Hvorfor ikke kontemplere over noe BF-leder Jannicke Røgler nevnte i  foredraget sitt under NBFs innspillkonferanse om kulturmeldinga, sitert fra Bibliotekaren:

«Hun understreket poenget med at bibliotek handler om læring, ved å trekke fram New York Public Library:

– I sin nye visjon for bibliotektjenesten står det ingenting om kultur. Alt handler om læring og kunnskap, sa hun».

Her er visjonen. Les den og tenk over den i fem minutter.

desember 5, 2017

Biblioteket – et fremmedelement i Hellelands kultur(konsum)melding?

hjørring bibliotek

Trendy: Hjørring bibliotek

Det var i Nettavisen kulturminister Linda Hofstad Helleland valgte «å overraske» kulturfolket om retninga til den kommende kulturmeldinga. Der fikk hun uforstyrra, med utgangspunkt i medievanene til dagens femåringer (!), redegjøre for den «tiltrengte fornyelsen» av kulturtilbudet. Ifølge trendanalytikere hun har leid inn, «konsumerer» femåringene kultur «via smarttelefonen. De ser på YouTube og Snapchat som den fremste kulturbruken». Dette ønsker hun i hovedsak velkommen, og vil innby folk flest til debatt og legge stor vekt på hva de unge tenker og ønsker.

Men enkelte andre har stilt spørsmål om dagens trender innen kulturkonsum har behov for å bli heia fram? Om ikke innhold og kvalitet skal bety noe? Og risikerer vi at noen deler av dagens kultursektor, som biblioteket, ikke lenger vil passe inn i Høyre og Frps nye kulturbilde. Et bilde som er ganske nytt:

read more »