Archive for ‘Teknologisk arbeidsledighet’

november 30, 2017

Bibliotekjobb å få i 2030?

For noen uker siden omtalte vi to bøker om teknologien og framtida, «Teknologien endrer samfunnet», med forfattere knytta til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og «Homo Deus – En kort historie om i morgen» av Yuval Noah Harari. I dag har bloggeren Pål Steigan lest en rapport av det US-amerikanske konsulentbyrået McKinsey: «What the future of work will mean for jobs, skills, and wages».  

read more »

november 9, 2017

Bibliotekets omverden i 2030 #1

harari plussVi har nylig lest og omtalt det omfattende svenske forsøket på å kartlegge og analysere bibliotekets omverden. Der de dessverre skyver viktige spørsmål foran seg og sjelden eller aldri våger å se helt fram mot 2030, slik oppdraget lyder. Men så byr denne bokhøsten på et par andre titler som virkelig prioriterer å se langt fram. Vi tenker på «Teknologien endrer samfunnet», med forfattere knytta til Norges Tekniske Vitenskapsakademi, og vi tenker på «Homo Deus – En kort historie om i morgen» av den israelske historikeren Yuval Noah Harari.

Biblioteket er ikke noe tema her, men bøkene er likevel viktige for sektoren, da disse forfatterne våger å sette ord på ei framtid som byr på store muligheter, men også rett og slett eksistensielle utfordringer for yrker, tjenester og institusjoner med røtter i den industrielle epoken. Noe folkebiblioteket utvilsomt har, trass i all modernisering, digitalisering og nye tjenester.

read more »

oktober 31, 2016

Bibliotekautomatiserer vi oss til grunne?

automat-nrEn riktignok to år «gammel» rapport fra den svenske Stiftelsen för Strategisk Forskning handler om automatisering og teknologisk arbeidsledighet. Ikke overraskende oppsummeres det at yrker som krever «fingerfärdighet, originalitet, konstnärlighet, social förmåga, förhandling, förmåga att övertala, och omtanke om andra människor har lägst sannolikhet att ersättas».

Da burde vel bibliotekbransjen gå relativt klar? Men, nei. Vi har nedafor gjort et utdrag av en tabell i rapporten og utheva de to hovedgruppene av bibliotekansatte som figurerer der. Tabellen viser «Sannolikheten att yrken tas över av datorer under de kommande 20 åren».

Først 10 på «topp»:

read more »