23 000 bibliotekarer på ett brett!

IMG_0103Med en støtte på 9200 norske kroner i folkefinansiering eller crowdsourcing (det virker! Bruk det!) kryssa vi Atlanteren for å oppleve verdens største årlige bibliotek-evenemang i regi av bibliotekforeninga ALA. Fem varme junidager i Chicago, med mye kommers, men også solid progressiv bibliotekpolitikk, sterkt «inspirert» av Trump.

>> Reportasjen sto på trykk i tidsskriftet bis – Bibliotek i samhälle – nummer 3, 2017.

Bare en håndfull steder i USA kan ta imot alle bibliotekarene. Ofte blir det McCormic Place i Chicago, verdens nest største konferansesenter, med en kvart million kvadratmeter. Det er seks ganger større enn Mässan i Göteborg. En uke tidligere var The Peoples’ Summit her, med Bernie Sanders, Naomi Klein med flere, for å legge planer for USA etter Trump. Men de var «bare» fire tusen.

ALA-konferansen er ikke veldig ulik de nordiske. Men her er forholdene så store at langtfra «alle» hilser gjenkjennende på «alle». Og de 5-6 kilometerne fra hotellene trafikkeres med fem egne busslinjer fire ganger i timen. Dette har krevd en egen gate, anlagt i en kulvert, sammen med masser av tog. Og noen spesialiteter har vi vel ennå ikke i Norden, som yoga-rom og eget kjøkken for kokebokforfatterne?

For stor konferanse?

Over tretti tjenestefolk sitter klare for å registrere deg, og man assosierer til Kafkas rekrutteringskontor for Oklahoma Friluftsteater i romanen Amerika, der hovedpersonen først ledes til et kontor for ingeniører (yrket han studerte til i Europa), deretter til et kontor for teknikere, så et for teknikere på mellomstadiet, og til slutt til et lite kontor for europeiske teknikere med mellomstadieutdanning. Men her går det glattere. Og Kafka var faktisk aldri i Amerika. Vi er her.

IMG_0279

Al Kagan er en veteran i både SRRT og PLG. Bak, en annen veteran, Mark Rosenzweig

Konferansen er kanskje blitt for stor? Den kanadiske bibliotekforeningen måtte legges ned i fjor, på grunn av de dyre konferansene, sies det.

Utstillinga er også enorm, med over sju hundre utstillere. Også her er datagigantene størst. Vi oppsøker instinktivt den avsides avdelingen «Small Press». Her er de «alternative», som har råd. Det etablerte progressive forlaget Library Juice har råd. De har nå også startet et «academy», både fysisk og online.

På standen ved siden av selges Alternative Press Index, en katalog med tidsskriftanalytter, som vi, med skam å melde, ikke kjente til. Den er tematisk ordnet, fra «Abandoned Buildings» til «Zuma, Jacob». Det store språklige nedslagsområdet gjør det altså mulig å publisere så smalt stoff (burde man ikke gå sammen om noe liknende i Norden? Eller kunne Globalarkivet.se åpnes for flere nordiske språk?). I Norden fins indeksen bare ved tre bibliotek, men den skal også inngå i EBSCO, sies det. Da de hører at vi skriver for Bis, får vi 2016-utgaven, i to bind! (1,5 kilo ekstra viser seg å gå bra, med en limit på 23 kilo på economy class).

Droneflyging

Størst trengsel på utstillingen er det hos barnebokforlagene; de har gratis bøker. Vi prater med en ung kvinnelig bibliotekar som må ty til et lokalt hyrlager og få farsan til å kjøre 900 kilometer fram og tilbake for å få alt hjem.

Makerspaces har en stor avdeling på utstillingen. Her får man blant annet forsøke droneflyging. Om nå det skulle ha noe med bibliotek å gjøre (se vårt intervju med Michael Gorman).

Little Free Libraries fins også. ALA har av en eller annen grunn omfavnet dette firmaet som selger patenterte, små bokskap for inntil 2500 dollar, som den øvre middelklassen setter opp i sine øvre middelklasseforsteder for å demonstrere sin kulturelle kapital. Og som alt har utkonkurrert bibliotekfilialene i en småby i Texas.

Det progressive Bibliotek-USA

Progressive bibliotekarer har forsøkt ulike strategier for å få innflytelse. I Sverige for snart femti år siden etablerte man altså Bibliotek i samhälle. I Norge ble dette sett på som sekterisme; vi forsøkte isteden å dominere Norsk Bibliotekforening, med blanda resultat. I USA valgte man i 1969 en slags middelvei: SRRT – Social Responsabilities Round Table, en «spesialgruppe» under ALA, den nasjonale bibliotekforeninga (uttales [sø:rt]; da det kan assosieres med certain, ifølge mangeårig styremedlem Mark Hudson).

I boka Progressive Library Organisations : A Worldwide History (2015) (der det også fins et kapittel om Bis; se også Bis #2 i år, s. 29), skriver Al Kagan at formålet den gangen var å demokratisere ALA. Dette leser vi fortsatt i egenpresentasjonen på hjemmesiden:

«SSRT arbeider for å gjøre ALA mer demokratisk og å sikre progressive prioriteringer, ikke bare for foreningen, men også for hele yrket. Bekymring for menneskerettigheter og økonomiske rettigheter var et viktig element i grunnleggelsen av SRRT og er fortsatt et presserende problem i dag. SRRT mener at bibliotek og bibliotekarer må identifisere og bidra til å løse sosiale problemer og ulikheter for å kunne utføre sitt mandat å arbeide for kollektive goder og styrke demokratiet» (vår oversetting).

Gjennomslag for resolusjoner

IMG_0291

De nyvalgte og avtroppende koordinatorene i SRRT, Kenny Garcia og Deidre Conkling

Under konferansen har SRRT flere aktiviteter. Vi blir med på et møte der styreleder Laura Koltutsky refererer fra et møte samme dag i ALAs Council om en SRRT-resolusjon om klimakrisen. Den vil gå gjennom, relativt uendra. Her sies det også at bibliotek og bibliotekarer skal arbeide aktivt for klimaet. En annen SRRT-resolusjon handler om Libraries as Responsible Spaces. Biblioteket skal «beskytte lånere og ansatte mot trakassering, samtidig som vi opprettholder vår historiske støtte til ytringsfriheten». Videre oppfordres det til å «utvikle partnerskapsprogram med og fremme tjenester til underrepresenterte og ikke anerkjente samfunnsmedlemmer» (vår oversetting).

Al Kagan er ansvarlig for rekruttering og forteller om et SRRT i 25 prosent vekst det siste året og 75 de siste tre! Med 1370 medlemmer er SRRT blitt tredje størst av alle round tables. Noe av bakgrunnen er den generelt skjerpede politikken, men også at Kagan personlig ringer alle nye og nylig utmeldte medlemmer! Han bekrefter at de fleste SRRT-ere i utgangspunktet er politisk på venstresiden, men oppmerksomheten og sympatien har økt i det siste.

Korrektiv fra venstre

SRRT har påvirket og utrettet mye. Som at sosiale forpliktelser er blitt en «core value» i ALA. De motarbeider konsekvent ideen om at bibliotekarer ikke bør engasjere seg i saker «utenfor» biblioteket. Dermed står de i spissen for kvinners og minoriteters jamstilling, sivile rettigheter og tjenester for fattige og hjemløse. Flere ALA-presidenter har på forhånd vært aktive i SRRT.

Stemningen ble amper i dette miljøet da ALA-ledelsen i november uttalte seg høflig og ukritisk om den nye «administrasjonen» til Trump. Teksten var gjort av ALAs «lobbykontor» i Washington DC, som jobber tett på kongressen. Etter mye og krass kritikk tok ALA den bort fra hjemmesiden, og ledelsen kom med et slags dementi. Men i det store og det hele har ALA og bibliotekmiljøet et sterkt behov for korrektiv fra venstre.

Bibliotekpartisanene i PLG

En mer eksplisitt politisk organisasjon er Progressive Librarians Guild (PLG), grunnlagt i 1990. Den er erklært «radikal», og bakgrunnen var uroen for yrkets «raske drift mot tvilsomme allianser med næringslivet og informasjonsindustrien og mot sjøltilfreds å godta å tjene en politisk, økonomisk og kulturell status quo», alt ifølge formålsparagrafen (vår oversetting).

IMG_0284

Maura Seale og Peter McDonald på PLG-møtet

Forsvar av menneskerettighetene står sentralt. I PLGs egen historikk heter det blant annet:

«Progressiv bibliotekvirksomhet krever anerkjennelse av ideen om at bibliotek for folket har vært en av de viktigste ankre i den utvida, frie, offentlige sfære som muliggjør et uavhengig, demokratisk sivilsamfunn, noe som må forsvares og utvides. Dette er partisanvirksomhet, ikke nøytralitet» (vår oversetting).

PLG er en sjølvstendig organisasjon, men har en tilknytning til SRRT som blant annet gjør at man kommer med på ALAs konferanser. Og mange er medlem av begge. Et av PLGs viktigste bidrag til Bibliotek-USA – og verden – er Open Access-tidsskriftet Progressive Librarian. Det kommer med to utgaver i året, og dekker tema som mainstream-tidsskriftene ikke prioriterer.

Bibliotek-USA under Trump

PLGs hovedarrangement i Chicago er også klart kunnskapsorientert. Overskriften er «Avprofesjonalisering, budsjettkutt og progressiv bibliotekvirksomhet i Trumps tidsalder». Det finner sted i en fancy salong på Swissôtel i sentrum (det skal være billigere enn på McCormic), og her får vi fire solide foredrag av PLG-medlemmer (alle blir publisert i Progressive Librarian #2, 2017):

Peter McDonald, dekan ved universitetsbiblioteket i Fresno, prater om hvordan nyliberalismen preger akademia i dag, med røtter tilbake til føydalismen og forestillinga om det skjebnebestemte (ödesbestämda) frie markedet.

I Monroeville, Pennsylvania, er Mark Hudson leder for voksenavdelinga ved folkebiblioteket, og han orienterer om hvordan motvirke den såkalte «kundedrevne forretningsmodellen» som nå får innpass i bibliotek. Bibliotekarer blir i dag omdefinert til teknikere, fjernt fra den historiske identiteten som lærere og kulturarbeidere.

Universitetsbibliotekaren og forfatteren John Buschman fra New Jersey går rett på sak om biblioteket etter Trump, eller 8. november 2016, den nye datoen folk her forholder seg til. Han slår fast at biblioteket fortsatt er viktig for folk, og de bekymrer seg for at det lokale biblioteket kan bli stengt. Men folk har ikke regnet med de økonomiske, sosiale, tekniske og politiske kreftene som er sluppet løs, samtidig som de mer eller mindre har akseptert disse kreftenes argumenter og retorikk.

Maura Seale, bibliotekar ved Georgetown University, prater om presset for å samle inn og bedømme data, for å bevise bibliotekets verdi og dermed unngå innstramminger. Men bedømmingen domineres av nyliberale logikere som fokuserer på effektivitet. Hvordan kan vi revurdere denne bedømmingen så den representerer arbeidet vårt og samtidig motstår nyliberalismen?

Lenker for videre lesing

ALA – American Library Association http://www.ala.org/
PLG – Progressive Librarians Guild http://www.progressivelibrariansguild.org/
SRRT – Social Responsibilities Round Table http://libr.org/srrt/
Library Juice Press http://libraryjuicepress.com/
Alternative Press Center http://www.altpress.org/

Flere bilder fra ALA Chicago juni 2017

Tekst og foto: Anders Ericson

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: