Mittsommar i Sthlm (Bloggaren på tur, 3)p

Venting på ein hop-on hop-off med “kvalificerat guidning”, framfor Kungl Slottet i Sthlm. Blir nok bra, men desse skal altså leve resten av liva sine utan noko tilhøve til … August Strindberg, Bellmann, Taube, Karin Boye, Olle Adophson, Stig Slas Claesson, Vresvijk, Ulf Lundell … ! Mest sannsynleg berre med idear om den svenske hovudstaden via Stig Larssons Salander og Blomkvist og indirekte til Sjöwall og Wahlöö gjennom tv-adapsjonen av Martin Beck. Og kan hende med Monica Zetterlund, om dei alt er hekta på Bill Evans.

PS: For nokre år sidan skreiv vi om dei litterære skylta rundt i heile Stockholm.

PS 2 kl. 16.50: Det kom sjølvsagt kritikk mot å nemne Monica Z i denne litterære samanhengen. Men ho var så viktig i FORMIDLINGA. Av fleire av dei nemnde, pluss ikkje minst Hasse og Tage. Så fekk vi nemnt dei også.

  • PS 3: For ikkje å gløyme Lo-Johansson og Fågelström. Desse to pluss Slas og Olle A. har no alle fire fått små parkar i den tidlegare arbeiderbydelen Söder i Stockholm, no sterkt gentrifisert.
  • Leave a Reply

    Translate »
    %d bloggers like this: