Tomm Kristiansen om bibliotekbrannen

Det har vore mange byråmeldingar om den tragiske brannen i Cape Town som blant anna ramma The Jagger Reading Room ved biblioteket ved University of Cape Town. Men ingen kan vel skrive så personleg og nært om denne hendinga, dette universitetet og dette biblioteket som Tomm Kristiansen på Khrono.no i dag. I alle fall ikkje på norsk. Han har vore der blant anna for å intervjue André Brink.

Kristiansen skriv også om dette universitet sin trass mot apartheidregimet ved at dei også immatrikulerte svarte studentar. Under sterk motstand frå styresmaktene, men likevel: «UCT ble en bastion for den intellektuelle kampen mot raseskilleideologien. Sensur var en viktig del av regimets grep om makten. Det var endog forbudt å trykke bilder av Nelson Mandela. Det ble likevel gjort. …

… Bøker ble forbudt utgitt, forfattere lyst i bann, og pamfletter ble beslaglagt. I biblioteket på UCT samlet man alle de forbudte bøkene, sammen med trykksaker og plakater. Her havnet hele antiapartheidbevegelsens historie. … Hele kampens historie er arkivert under navnet «African Studies». Det bekreftes at 8000 av de 65.000 bøkene er aske, sammen med brosjyrer og pamfletter fra antiapartheidkampen».

Vidare: «På seksti og syttitallet var sensuren hard, og det var bare det statlige kringkastingsselskapet SABC som bragte nyheter i form av levende bilder. SABC viste et sminket bilde av landet, der svarte ble svært negativt beskrevet. Nyhetene hadde som oppgave å forklare og forsvare apartheid. Det førte til at sørafrikanske fotografer og journalister produserte reportasjer for vestlige og amerikanske medier om det virkelige Sør-Afrika. Disse reportasjene fikk ingen i Sør-Afrika se, men UCT kjøpte inn disse reportasjene fra fjernsynsstasjoner i andre land. Dermed kunne forskere og studenter få tilgang til en virkelighet om sitt eget land som nasjonalt fjernsyn aldri brakte. Disse samlingene er altså blitt bevart».

Det er på tide at bibliotekarane ved UCT blir førte opp på lista over barske bibliotekarar.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: