Digitalt innhald = privatisering av biblioteka innanfrå

Det er dette som skjer, skriv Sveriges författarförbund i Biblioteksbladet og viser til «appar som används för utlåning av e-böcker ägs av privata företag som inte har något demokratiskt uppdrag. … Är det bibliotekens uppdrag att förmedla eller ska det överlåtas på strömningstjänster? Digitala ljudböcker kräver också sin plats i en samlad biblioteks- och litteraturpolitisk diskussion». Og: «I apparna råder också tystnad, konstaterar författarförbundet som befarar att den professionella vägledningen av bibliotekarier går förlorad. I apparna ”jämställs… facklitteraturens standardverk med lättviktigt strunt” och varje låntagare är ensam. Vad händer då med bibliotekarieyrket?»

Her i landet er det kanskje litt annleis? Appane til bibliotekbrukarar er i alle fall delvis bibliotekstyrte. Men kva forlaga opnar for, er ein annan ting.

Dei svenske forfattarane reagerer også på korleis betaling per utlån av digitale e- og lydbøker «stel» frå bibliotekbudsjetta, slik at det blir mindre til p-bøker og dei andre tenestene.

I Noreg bør vi merke oss dette. Vi er enno ikkje på langt nær så digitale som i Sverige og Danmark. Sjå illustrasjonen, eit utsnitt frå ein tabell Digi-folka presenterte under seminaret i Stavanger i førre veke. Her i landet bruker vi samanlikna med dei berre omlag halvparten per innbyggjar til digitalt innhald.

PS: Nettstaden BOK365.no hadde same dag eit oppslag med vekt på følgjene for dei «tradisjonelle» delane av bibliotekbudsjetta, noko Norsk Bibliotekforening tok opp på Facebook.

4 Responses to “Digitalt innhald = privatisering av biblioteka innanfrå”

  1. Dette perspektivet har jeg ikke sett omtalt tidligere i debatten om digitalt innhold i folkebibliotekene! Tidligere har det vært noe fokus på utviklingen mot færre aktører i forlag og “ensretting”, og om husken ikke helt har sviktet er det noe av det samme som ble framheva den gang – at utviklingen utfordrer noe av bibliotekenes demokratiske oppdrag. Jeg mener at vi selvsagt også skal være digitale, men frykter at vi går inn i diskusjonene omkring dette uten “sideblikk” til mulige konsekvenser som ikke er umiddelbart opplagte. Omfanget av e-medier blir sterkt begrenset av prisingen fra tilbyderne, og konsekvensen er blant annet at sektoren ikke får samlet sine ressurser på en fornuftig måte til et samlet nasjonalt tilbud for denne (pr dags dato) begrensede delen av bibliotekets tilbud og utlån. Litt som med digitalisering ellers – vi omfavner alt nytt uten å sjekke ut effekter og konsekvenser som ikke er umiddelbart synlige. Bibliotekene har vært flinke til å bruke teknologien til å skape brukervennlige tjenester, men nå er vi forbi den “epoken” – nå er det andre drivere som gir premissene og vi blir splittet i våre forsøk på å henge med.

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: