Gjer eit kupp på biblioteket! ;-)

Tjuverisikra. Frå Chetham’s Library i Manchester. Klikk og kikk

Dei mest desperate av dei økonomisk koronakriseråka kan bli inspirerte av dette, så ikkje del i aust og vest: På Quora.com kjem det spørsmål om alt mellom himmel og jord. Så kan kven som helst svare. Noko dei gjer. Éin spør om følgjene om du sel ei bibliotekbok og får meir for henne enn erstatninga du må ut med til biblioteket?

Svaret er vel at fint lite skjer, for biblioteka følgjer dårleg med på bruktmarknaden, samtidig som dei aller fleste bøkene du kan låne med heim har omtrent like låg salsverdi som dei du finn på ein loppemarknad. Men så finst det altså unntak.

Om nokre har liknande røynsler, bruk gjerne kommentarfeltet.

PS: På Quora kan folk også finne på å spørje om kvifor ikkje antikkens europearar døydde ut når det var vinter og dei ikkje hadde sentralvarme

One Trackback to “Gjer eit kupp på biblioteket! ;-)”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: