Større breidde i bibliotekarutdanninga

Mykje nytt frå Sverige i det siste. Og no skriv Bis-bloggen om den nye bibliotekarutdanninga på Södertörns högskola sør for Stockholm. Vi klipper:

– Kommer ni att arbeta för att bredda studentrekryteringen och i förlängningen bryta ett mönster av en relativt homogen (till exempel vit) bibliotekariekår? Och i så fall hur?

– Absolut! Breddad studentrekrytering till yrket är ett av våra huvudargument för att just vi ska starta en utbildning. Här har Södertörns högskola en mycket god kompetens, bra geografisk placering och mångårig vana att locka såväl nya grupper som enskilda individer till högre studier. När det gäller urval hoppas vi också kunna erbjuda att söka in på olika vägar, bland annat genom särskild antagning (personligt brev till exempel).

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: