Norske ikke-saker bekrefta

I en post her på bloggen i februar siterte vi oss sjøl fra tidsskriftet Bis – Bibliotek i samhälle – der vi blant annet ga fire eksempler på saksområder som den nasjonale pressa ikke dekker eller dekker dårlig. Vi nevnte:

  • Manglende kritikk av Norad og norsk bistandspolitikk.
  • de negative konsekvensene av pensjonsreformen
  • oljeboomen i Nord-Norge.
  • Klimakrisa og nullvekst.

i Klassekampen i dag kan vi lese at Sven Egil Omdal, som har leda arbeidet med rapporten “Journalistikk og demokrati” på oppdrag av Fritt Ord, lese hvilke fire felt han karakteriserer som de alvorligste “blindsoner i norsk journalistikk”. Tankegangen og eksemplene har visse sammenfall, kan man si:

  • Lokalsamfunn der regionaviser legger ned sine kontorer.
  • EU og EØS, der avgjørelser får stor betydning for Norge.
  • Miljø, klimaspørsmål og olje- og energisektoren.
  • Forvaltningen av norske arbeidstakeres private pensjonsinnskudd.

 

7 Trackbacks to “Norske ikke-saker bekrefta”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: