Archive for september, 2014

september 22, 2014

Handkes harmløse i bokhylla.no

handkeDet sannsynligvis mest aktive “debattbiblioteket” i Norge er Nasjonalbiblioteket. I kalenderen deres kan vi bla bakover og få inntrykk av arrangementene på Solli plass over tid. Det handler mest om foredrag, men da kan det sjølsagt også bli gode samtaler og debatter.

Ofte kommenterer NB også dagsaktuelle saker ved ved å legge ut lenker til relevante digitaliserte bøker i bokhylla.no. I dag har de for eksempel presentert åtte bøker av Peter Handke i norsk oversettelse, et utvalg av dem som er blitt oversatt til norsk fram til år 2000, der tidsbegrensinga i avtalen med Kopinor slår inn (det er grunn til blant annet å savne “Mitt år i Ingenmannsbukten” fra 1996, men den er nok snart klar fra automatene i Mo).

I den korte teksten i presentasjonen blir Handke omtalt som “den kontroversielle forfatteren”, men ut over dette ikke ett ord om hvorfor han er kontroversiell eller hvilken omfattende debatt om ham og prisutdelinga som nå raser i norske media, til og med i kanaler som ellers bare dekker kulturpersonligheter som synger som rever eller oppfører seg som kaniner.

Her burde NB ha brukt noen av sine høyt kvalifiserte timeverk i litteratur og gjenfinning på å presentere lenker også til de langt mer omdiskuterte bøkene til Handke i norske og eventuelt utenlandske bibliotekkataloger, for ikke å si omtaler i Wikipedia o.a. De kunne her ha lagt vekt på bøker og artikler av kritikere og tilhengere som har vært nevnt i den pågående debatten. I Google Scholar, som er åpen for alle, kunne de funnet mye akademisk stoff i full tekst (her et kjapt søk på Handke + Serbia). Tysk Wikipedia har en mengde lenker til stoff om Handke.

På denne måten kunne norske bibliotekbrukere og allmennhet likevel fått et aldri så lite plaster på såret for bibliotekprosjektet Litteratursiden.no som ble nedlagt i 2009 av NBs forgjenger, ABM-utvikling (dette var ekstra surt for undertegnede, som hadde vunnet navnekonkurransen, men med et annet – og bedre – navn…). Til trøst kan vi bruke den danske Litteratursiden.dk, som tilsynelatende går så det suser, med hyppige nyhetsbrev (anbefales).

Kanskje bidrar Ibsenprisens nære tilknytning til Kulturdepartementet til at ledelsen ved NB ikke strekker seg lengre enn til en setning om “den kontroversielle forfatteren” Handke. Så får vi se om den snart påtroppende ledelsen velger å tolke biblioteklova utvidende; at også Nasjonalbiblioteket blir en “uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt” (og dermed tar saka).

Translate »