Archive for desember, 2015

desember 21, 2015

Bibliotekbloggere blir installasjonskunst!

blomqvistI Oslo sentrum, på det tradisjonsrike Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5, åpner det 7. januar noe så sjeldent som en foto- og kunstutstilling med bl.a. bilder fra bibliotek, fra det vi om noen år kan kalle “Gamle Deichman”. Det dreier seg om fotografen Magnus Bjerk som har gjort “en serie fotografier som kommenterer samfunnspolitiske spørsmål knyttet til bibliotek og ytringsfrihet”. Her inngår også “biblioteksaktivistene Anders Ericson (N) og Mikael Böök (Fin)“, med andre ord herværende bloggere, med bibliotekpolitiske tekster i stort og svært smått format.

desember 20, 2015

“Rasefare” i svenske bibliotek – og norske?

rasefare MBVia Morgenbladets utmerka, nye Tidsskriftportal kan man (les: MB-abonnenter) i dag lese en høyst bibliotekrelevant artikkel fra tidsskriftet Samtiden nr. 4/2015 med tittelen Advarsel: rasefare, skrevet av den spansk-svenske juristen og journalisten Jesús Alcalá.

De som verken har Morgenbladet eller Samtiden kan få med seg noe av innholdet i første versjon av artikkelen, som sto i lokalavisa Ystads Allehanda 22. august. Denne fanga Mari Skurdal opp og kommenterte i Klassekampen 28. august (heller ikke på åpent nett, men i Klassekampen-biblioteket. – Dermed har vi skrytt av to av våre favorittavisers kreative digitale nyvinninger!).

>> Siste: Det viser seg at Samtiden har lagt ut Alcalás artikkel åpent, som en “Smakebit”; se nederst her eller last ned pdf-en direkte.

Alcalá tar for seg forskjellige typer “varselskilt” som svenske kulturinstitusjoner i det siste har utstyrt enkelte kunstverk med, for å skjerme barn og annet publikum uten tilstrekkelig kulturell kapital, så de ikke skal misforstå og risikere å tilegne seg uheldige holdninger om raser, kolonialisme og andre mindre flatterende menneskelige egenskaper.

read more »

desember 15, 2015

“Globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling”

Vil bare nevne det utmerka svenske Open Access-prosjektet Globalarkivet.se som “bygger på ett samarbete mellan föreningar och tidskrifter med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling”. Det drives av Världsbiblioteket i Stockholm, og de er nesten for veteraner å regne; de starta i 2008, og undertegna skreiv om dem i Bibliotekforum nr. 1, 2009. Arkivet rommer p.t. 21 tidsskrift i fulltekst, blant annet også Bibliotek i Samhälle (Bis). Og der det sjølsagt er mulig å søke på de enkelte forfatterne.

desember 14, 2015

Biblioteket tar saka: Portal om Kommunereformen og bibliotek

I dag åpna den hittil mest ambisøse kunnskapsportalen konstruert etter modellen Biblioteket-tar-saka. Det er fylkesbiblioteka i Trøndelag som står bak portalen Nye kommuner – nye bibliotek, som igjen er en del av prosjektet deres, “Nye kommuner – bibliotek i nye roller”. Prosjektet, som har støtte fra Nasjonalbiblioteket, har som mål om å “bidra til at beslutninger om bibliotek i Kommunereformen tas på kunnskapsbasert grunnlag”.

Undertegnede har på oppdrag av prosjektledelsen deltatt i idéutvikling, produsert innholdet i portalen, et antall bloggposter og en del til.

Portalen dekker ikke bare bibliotekfaget, men framstår i dag som den mest komplette kilden til generell kunnskap om Kommunereformen og om kommunesammenslåing og -samarbeid. Og den er opplagt den eneste som følger bibliotekprinsippene om “kvalitet, allsidighet og aktualitet”.

read more »

desember 10, 2015

Til hjelp for flyktningvennlige bibliotek

refugeesBorte i de forente sambandsstatene har noen designere og reklamefolk gått sammen om klistremerker for butikkdører osv., der man ønsker flyktninger hjertelig velkommen!

De deler dem ut gratis, og jeg maila dem og spurte om vi ikke kunne få bildefila hit og printe ut for norske bibliotekinngangsdører? Joda, det var helt greit! – Så her er det bare å forsyne seg: Både store og små bilder.

Det fins sikkert ark med lim på som passer i skriveren.

Eller kanskje det fins kapital eller skattemillioner til mer proffe varianter hos visse bibliotekinstanser? Som er kommet i julestemning?! For merkene skal selvfølgelig ikke koste noe her heller!

PS: Jeg så nettopp at de har innført pakkeløsninger og pris på merkene, men en ny epost med designeren avklarte at denne typen spredning i Norge skal skje ikke-kommersielt.

desember 7, 2015

Biblioteket må være en motmakt

vox publicaMedieviterne på Nygårdshøyden har fått øya opp for debattbiblioteket og tilliggende herligheter. Ved Insti­tutt for informasjons- og medie­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen utgis Vox Publica, et viktig og spennende «nett­ma­ga­sin om demo­krati og ytrings­fri­het». De sendte ut Kristian Meisingset, Minerva-medredaktør og frilanser og slett ingen nybegynner på landets bibliotekarenaer, for å intervjue blogger Ericson. Nå ligger intervjuet ute, med tittelen Biblioteket må være en motmakt.

Det blir interessant å få synspunkta sine lufta i litt større kretser enn den bibliotekariske. Det kan vel være et håp om det, med 4-6000 unike brukere i måneden, ifølge VP-redaktøren. Disse er vel mest journalister og medievitere, men også folk med stor interesse for nettopp demokrati og ytringsfrihet.

Translate »