Archive for november, 2013

november 30, 2013

“Debattbiblioteket” vil stille krav til bibliotekutdanninga

Verdien av profesjonsutdanning – enda en gang. Dette er tittelen på en viktig artikkel i av professor Ragnar Audunson i Bok og Biblioteks nettutgave 27. november 2013.

Han konstaterer for det første at den nye formuleringa i §1 i biblioteklova betyr en styrking av folkeopplysningsaspektet knytta til bibliotek, men at dette “muligens [er] på kollisjonskurs med noen rådende trender i praktisk bibliotekvirksomhet”… “Allerede midt på 1990-tallet da jeg arbeidet med min doktoravhandling, husker jeg at jeg intervjuet bibliotekledere som argumenterte mot opplysningsprosjektet. Ingen vil bli folkeopplyst”.

read more »

november 26, 2013

Frisk debatt i bibliotek anno 1971

I bokbåten Epos sitt 50 års jubileumshefte kan vi lese dette som er tatt fra båtens loggbok 27. februar 1971, da båten lå i Søreide i Sogn og Fjordane:

… Kveldsprogram om “norsk virkelighet” med Bjørn (Nilsen). 19 fremmøtte + hele båtens folk. Fin diskusjon!! Dette angår jo folk – bibliotekarbeid i rette forstand. (Det bor 80 personer her). Diskuterte veisak (geologisk undersøkelse sa tunnel, men utsatt på kommunal prioriteringsplan).

(Tunnelen åpna i 1985)

november 26, 2013

Mariann Schjeide: – Debattar som det sprutar av

I Aftenposten i dag, 26.11.2013, har biblioteksjefen i Ålesund, Mariann Schjeide, et leserinnlegg med utgangspunkt i den nye formuleringa i biblioteklova om det uavhengige biblioteket og biblioteket som arena for samtale og debatt. Hun skriver blant annet:

“… på denne møteplassen kan vi også ha debattar som det sprutar av, som gjer oss til ein viktig demokratisk premissleverandør. Biblioteka er sentrale i alle lokalsamfunn, ein stad med stort truverde og tillit. Biblioteka har lokalkunnskapen, om det no er ein debatt om vegnamn eller skulenedlegging, eller dei store sakene av nasjonal interesse”.

Innlegget hennes i avisa er forkorta, men vi har fått lov til å publisere den fulle teksten. Denne er identisk med et innlegg hun hadde på lista biblioteknorge 14. november. Men først kommer teksten fra innlegget i Aftenposten. Klikk på Read more:

read more »

november 22, 2013

12,1 millioner til det uavhengige folkebiblioteket i 2014

I Kulturdepartementets pressemelding om statsbudsjettet kan vi lese at “Regjeringen foreslår å bevilge 12,1 millioner kroner til å utvikle folkebibliotekene som uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Dette gjør bibliotekene bedre i stand til å oppfylle formålsparagrafen i den nye bibliotekloven, som trer i kraft 1.1.2014”.

Det heter videre at “Midlene disponeres av Nasjonalbiblioteket og lyses ut som prosjekt- og utviklingsmidler”.

november 22, 2013

Sprikende holdninger til det uavhengige folkebiblioteket blant biblioteksjefer og rådmenn

BildeSom vi skreiv her på bloggen i mai i år, foreslo Kulturdepartementet en radikal utvidelse av formålsparagrafen i biblioteklova, slik at folkebiblioteka nå skal «være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.» Ingen lands biblioteklover har, såvidt vi kan se, noen liknende formulering. Forslaget om “uavhengig” ble tilføyd etter forslag fra Norsk Bibliotekforening i høringsrunden. Lova ble vedtatt av Stortinget i juni.

Nå har Olav Anders Øvrebø i Bok og bibliotek nr. 5 2013 gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse blant biblioteksjefer og rådmenn. Han skriver blant annet at “Oppslutningen om lovendringen er stor – ni av ti biblioteksjefer og rådmenn ser den som svært eller litt positiv”.

Men det går også fram at “et stort flertall av biblioteksjefene vil søke ryggdekning høyere opp i kommunen før de går i gang med et arrangement. En tredjedel vil generelt forhåndsklarere debattemaer med sin overordnede. 38 prosent vil nøye seg med å klarere kontroversielle temaer på forhånd, mens 29 prosent ikke vil forhåndsklarere temavalg”.

read more »

november 14, 2013

Også politisk omstridte debatter i biblioteket

BildeEn av denne bloggens mest siterte, fylkebiblioteksjef i Buskerud, Trond Minken, kom på førstesida i Drammens Tidende 13. november. Bakgrunnen var leserinnlegget hans denne dagen, der han forsvarer bibliotekas rett til å arrangere også “politisk omstridte” debatter, særlig nå etter den nye formuleringa i biblioteklova om at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt».

Minken sier blant annet at biblioteksjefen “nettopp i egenskap av faglig ansvarlig leder … kan og skal sette vesentlige tema under debatt, politisk omstridte eller ei, slik en redaktør tar opp temaer til belysning og debatt i sin avis? Det å ta opp et tema til debatt er ikke det samme som å ta stilling i en sak”.

Les hele innlegget… klikk på “Read more” >

read more »

Translate »