Archive for januar, 2017

januar 23, 2017

Mer om den britiske bibliotekkrisa

Klassekampen lørdag 22.januar har en fem siders artikkel om den økonomiske krisa i britiske kommuner. Her er situasjonen for biblioteka nevnt i flere sammenhenger. Analysen til forfatteren, Tom Crewe, er nok dessverre overførbar til Norge også. Han skriver blant annet:

“Når de offentlige midlene faller bort, forskyves grunnlaget for kommunens virksomhet. Det oppmuntrer til næringslivsvennlige initiativer og bygging av kostbare boliger som eneste måte å øke inntektene på. Tony Travers, som er ekspert på kommunalforvaltning, sier at [finansminister George] Osbornes reformer vil forvandle en gjennomsnittskommune fra en «minivelferdsstat til et lokalt verdiskapingsagentur»”.

Artikkelen i Klassekampen fins på papir og på nett for abonnenter. Men originalen ligger åpent på London Review of Books.

Les også vår egen dekning av bibliotekraseringa i UK, en reportasje også trykt i tidsskriftet Bibliotekaren.

januar 9, 2017

Hva med Trump og biblioteket?

Freedom America New York City Statue Of Liberty

Advarslene om “the New Administration” i Amerikas forente stater står i kø. Bare det siste døgnet har vi registrert flere prominente. Men også på bibliotekfeltet er det bekymring.

Mange bibliotek, bibliotekarer og bibliotekorganisasjoner i USA har i noen år nå markert åpent at de solidariserer seg med ofre for den økende sosiale og økonomiske ulikheten, for eksempel med hjemløse, og med ofre for naturkatastrofer (typisk orkanen Katrina, 2005) og større sosiale uroligheter (typisk Ferguson, 2014).

read more »

januar 9, 2017

Møteplass med mening

Ifølge Forskning.no har man i Zimbabwe forsøkt å bøte på mangelen på profesjonelt psykiatrisk tilbud ved å kurse “bestemødre” i å samtale med folk med problemer. På egne “vennskapsbenker” utafor helsesentra: “Etter seks måneder hadde pasientene som snakket ut på benken langt færre symptomer enn dem som hadde fått standard behandling”.

Møteplassen det norske folkebiblioteket har kanskje ledige benker til formålet?

Translate »