Archive for september, 2010

september 22, 2010

“Facilitatorer i den lokale demokratiske proces”

Vårt bibliotekariske overskuddsnaboland i sør gjennomførte nylig et allsidig mer-demokratisk tiltak. I Ålborg sto biblioteket bak prosjektet “Modeludvikling af bibliotekets arbejde med nærdemokrati”, som faktisk også fikk nesten en halv million i statsstøtte. Stikkord som kan nevnes er “biblioteket som demokratisk væksthus” og som “facilitatorer i den lokale demokratiske proces”.

De har gitt ut både en samlet stausrapport (Word-fil) og ei “kogebog”. (pdf-fil). Av disse går det fram at man har arrangert møter av både fysisk (“cafémøder” og “en time, en kop kaffe og to politikere”) og virtuell karakter. Man har hatt demokratidag for skoleklasser. Det har vært forsøk på å danne et “lokalt samråd” i en landsby med representanter fra “avis, erhvervsliv, politiske partier og et par andre lokale ildsjæle”.

read more »

Translate »