Posts tagged ‘Rasisme’

mars 4, 2015

Bibliotek mot rasisme

SVT forteller at “Västernorrlänningar som besöker länets bibliotek möts numera av ett ställningstagande mot rasismen. Under tre månader ska biblioteken bland annat arrangera föredrag, ge tips om litteratur inom ämnet och använda böcker om utanförskap i barnens sagostunder”.

Translate »