Archive for mars, 2015

mars 11, 2015

Overvåking på Hokksund

Øvre Eiker bibliotek innbyr til debatt 19. mars om “Er det slik at økt overvåkning styrker samfunnssikkerheten, eller gir den en falsk trygghet?” I panelet: Anders B. Werp, stortingsrepresentant for Høyre og første nestleder i Justiskomitéen. Ketil Lund, tidl. Høyesterettsdommer og leder av Lund-kommisjonen. Stig Rønneberg, lensmann i Øvre Eiker.

EN NY VRI fra biblioteket i Øvre Eiker: De har på forhånd spurt folk på gata i Hokksund hva de tenker om temaet.

mars 4, 2015

Bibliotek mot rasisme

SVT forteller at “Västernorrlänningar som besöker länets bibliotek möts numera av ett ställningstagande mot rasismen. Under tre månader ska biblioteken bland annat arrangera föredrag, ge tips om litteratur inom ämnet och använda böcker om utanförskap i barnens sagostunder”.

Translate »