Archive for mars, 2014

mars 29, 2014

“Debattmøte” på svensk: Improvisasjonsteater om dagsaktuelle saker

I Malmö stadsbibliotek har de sin egen vri på “debattmøter”: To improvisasjonsteatre inntar biblioteket med forestillinger der de kommenterer Og publikum deltar sjøl og påvirker forestillingenens innhold og forløp. Denne våren er det “forestillinger” om to høyaktuelle saker i Sverige: Om EU-immigranter og tigging og om Sveriges Radios “opartiskhetspolicy”.

mars 24, 2014

«Liste nr. 1» og biblioteket – og om feller man kan gå i

Et søk på "Liste nr. 1" viser utgivelsens potensiale på toppen av Googles treffliste

Et søk på “Liste nr. 1” antyder utgivelsens kommersielle potensiale på toppen av Googles treffliste

Jeg har bladd i den i en bokhandel, denne “boka” med den fulle tittelen “Liste nr. 1 over mistenkte for grovere arter av landssvik” (som for øvrig her avviker fra originalen, der det i tittelen heter “…. over personer som er…”). Jeg heller til at utgivelsen er først og fremst klassisk spekulativ, blant annet har ikke listene vært grundig gjennomgått og analysert, noe foreløpige utsagn fra historikere bekrefter (når det eventuelt kommer grundigere omtaler, legger vi ut lenker her).

Tags:
mars 7, 2014

«Debattbiblioteket»: – Tenk LOKALT og tenk PARTNERE!

ødemarkDette er den klare meldinga fra biblioteksjef Pål Ødemark i Nedre Eiker i et intervju i Bibliotekforum nr. 2 (lenke til bladet kommer). Han sier blant annet:

“Litteraturhuset i Oslo tar mange av de nasjonale debattene, sammen med NRK. Det har liten hensikt lokalt å kjøre repriser på «riksdebatter», særlig når de alt har gått på tv i beste sendetid. Vår suksess er avhengig av lokale saker og innfallsvinkler. … Det fins jo blant annet plan- og bygningssaker som hadde hatt behov for en breiere behandling”.

read more »

mars 7, 2014

… det politiska spelet i bakgrunden

Bloggen besøkte redaksjonen i Gamla stan i Stockholm i 2009

Bloggen besøkte redaksjonen i Gamla stan i Stockholm i 2009

Vi har nevnt dem før, men det skader ikke med en reprise: Den svenske uavhengige og ikke-kommersielle (finansiert ved abonnementsavgift, ikke reklame eller aksjer) nyhetstjenesten/ nettavisa/tidsskriftet/databasen politiken.se likner til forveksling en offentlig bibliotektjeneste for framtida. Ja, folkens, denne nisja er ledig i Norge.

read more »

mars 7, 2014

Demokratiet er ikke lenger på moten

Et utklipp på en fredag

 

Tags:
mars 6, 2014

Aslak Sira Myhre: – Vedta redaktøransvaret i kommunestyret

myhre redaktøransvarKommune-Norges viktige fagblad “Kommunal Rapport” (KR) har i et oppslag i dag (ikke på nett) endelig oppdaga “debattbiblioteket”, men med en tittel og undertittel som slår inn åpne dører: “Strid om redaktøransvar – Folkebibliotekene skal arrangere debatter og offentlige møter. Men hvem skal bestemme hvilke temaer som skal debatteres?” Dette er det knapt noe spørsmål om lenger, blant annet etter ordførerens svar på et spørsmål i Drammen bystyre i januar. Nede i teksten kommer KR likevel fram til samme konklusjon.

Men Kommunal Rapport ser også på saken i Kristiansand nylig, der biblioteksjef Anne Kristin Undlien sa nei til å låne ut møtelokaler til den sterkt innvandringskritiske organisasjonen SIAN. Kulturdirektøren støtta biblioteksjefen, det samme gjorde rådmannen og til slutt kulturstyret, som “anerkjenner biblioteksjefens rolle som forvalter av bibliotekets formål som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. Som altså føyer seg til drammensordførerens svar.

read more »

mars 6, 2014

Drammensbiblioteket har tatt poenget: Kjører debatt om omstridt utbyggingssak

Googles bildesøk tematiserer nå treffa i ei linje på toppen

Googles bildesøk tematiserer nå treffa i ei linje på toppen. Klikk på bildet og beveg deg litt mot høyre

Det har vært en del skepsis rundt akkurat Drammensbibliotekets evne og vilje til å bli et “debattbibliotek” ifølge den nye formålparagrafen i biblioteklova, men p.t. er Drammen den eneste kommunen hvor spørsmålet om biblioteksjefens frihet til å styre debattvirksomhet har vært behandla politisk – og med et utfall som var til biblioteksjefens fordel. Og nå viser biblioteket at de har tatt poenget med den nye lovformuleringa:

“Hva skjer egentlig med Marienlyst?” er temaet på biblioteket i Drammensdebatten 12. mars. Debattarrangøren lister opp disse spørsmåla debatten bør gi svar på:
        Siste 13. mars: Videoopptak fra debatten.
mars 4, 2014

FAIFE – bibliotekorgan med brei dekning

Med referanse til William Nygaards kronikk i Klassekampen i dag, har vi akkurat skrevet om tendensen i Nord og Vest til å oppfatte kampen for ytringsfrihet til å angå først og fremst diktaturer og land i Øst og Sør. Tendensen gjelder også for bibliotekmiljø- og organer. Lenge har vi ment at dette også har gjeldt FAIFE, IFLAs gruppe til forsvar for “intellectual freedom and freedom of expression”. Men i det siste har de engasjert seg sterkt også i f.eks. Wikileaks, Snowden-saka og nettnøytralitet. Og i nyhetsbrevet på postlista deres, med lenker til presseoppslag om disse emnene, er det nå mye Vest blant Sør og Øst.

mars 4, 2014

William Nygaard om ytringsfrihetens begrensninger

I en kronikk i Klassekampens papirutgave 4. mars 2014 tar William Nygaard, tidligere forlagsdirektør, nå leder av Norsk PEN, opp ei side av ytringsfriheten som det altfor sjelden snakkes om: Den Reelle Ytringsfriheten. Som handler om mer enn retten til å ytre seg uten at det får juridiske konsekvenser, helst i land vi ikke sammenlikner oss med (kronikken er en kortversjon av en artikkel i tidsskriftet Prosa nr. 1 2014, nå lagt ut på Norsk PENs hjemmeside).

Nygaard behandler her forhold som også gjelder vestlige demokratier, medregna Norge, ikke bare despotier i Sør og Øst. Som er tradisjonen på de tallrike konferansene, artiklene og databasene om ytringsfrihet og liknende, også i bibliotekregi. Nygaard kaller det “den intellektuelle korrupsjonen”, med et samlebegrep.

Han skriver slikt som: “Den intellektuelle korrupsjonen kan være en giftig variant av selvsensuren. Grensedragningen mellom hva som er intellektuell korrupsjon og hva som er selvsensur, kan ofte forveksles med grensedragningen mellom taushet og feighet. Enkelte vil sågar hevde at illojalitet og konfliktskyhet hører hjemme i dette vokabularet. Eller servilitet, som kan være første steget mot illojalitet”.

read more »

Translate »