Archive for oktober, 2014

oktober 19, 2014

Malmö tenker demokratibibliotek

likerPå Malmö stadsbibliotek har de flere blogger, blant annet Tydabloggen, som redigeres av Maria Andersson og som dekker “projekt/process- utveckling,  omvärldsbevakning, kompetensutveckling och partnerskap” (i Norge har vi ikke et godt ord for “omvärldsbevakning”, og dermed tenker vi mindre systematisk på dette enn våre svenske venner). I mai skreiv Maria om det norske debattbiblioteket – og siterte og viste til herværende blogg. Sånt liker vi.

Undertegnede var på biblioteket i Malmö i 2010 og gjorde reportasje for Bibliotekforum nr. 3. Tittelen min var da “The Darling Library! Las Vegas eller Malmö?!” Da skulle “events” og “happenings” gjøre hele susen for biblioteket. Kanskje de har snudd litt på flisa etter at daværende biblioteksjef Elsebeth Tank fant seg annet arbeid.

oktober 15, 2014

USA: Ninja-bibliotekarer forsvarer lånernes privatliv

fbiai på biblI dag er det USAs bibliotekansatte, og spesielt de i Massachusetts, som berømmes av Cory Doctorow på det populære teknologi- og kulturmagasinet BoingBoing. Etter å ha minna om kampen etter etter 11/9 som bibliotekarer har ført mot Patriot-lova og FBI-kravet om allmenn tilgang til lånerdata, skryter han av prosjekter som Alison Macrina’s series of cryptoparties and workshops for lånerne i Massachusetts. Dette dreier seg om kurs og bevisstgjøring på overvåking og angrep mot privatlivets fred og i hvordan man kan beskytte seg.

Doctorow er en kjent forfatter av både skjønn- og faglitteratur, en sterkt pådriver for Create Commons og spaltist blant annet i The Guardian.

Tags:
Translate »