Archive for juli, 2010

juli 29, 2010

Wikileaks og folkebibliotek – to sider av samme sak

Nettstedet Wikileaks er endelig i ferd med å få den posisjonen det fortjener. De siste dagene har Wikileaks skapt Sommerens Største overskrifter med den Modige og Modne publiseringa av krigsdokumentene fra Afghanistan. På denne bloggen skreiv vi om Wikileaks alt i februar 2008. Da kategorisert som “inspirasjon” til BTS, Biblioteket tar saka. For konseptet BTS og nettstedet Wikileaks er to alen av samme stykke: De representerer i begge tilfeller meroffentlighet utøvd av uavhengige instanser; uavhengig av stater og offentlige myndigheter såvel som økonomiske krefter.

Det diskuteres i disse dager forskjeller, likheter og sammenhenger mellom Wikileaks og den etablerte pressa. Wikileaks omtales som det store publikums nødvendige inntreden i både nyhetsproduksjon og -formidling. Nødvendig i framtida både på grunn av publikums samla kapasitet (Dagbladet måtte innby publikum til å lese gjennom de 91 tusen rapportene for å kunne finne stoffet om norske soldater på rimelig tid) og kunnskap (99% av journalistene er mer eller mindre allroundere; her trengtes det spesialister og erfaring). Men det viktigste med Wikileaks er uavhengigheten. Ingen bindinger til verken Pentagon, oljeselskapene eller andre. Bare til prinsippet om offentlighet og demokrati.

Konseptet Biblioteket tar saka (BTS) bygger på samme tankegang. Folkebiblioteket er i prinsipp uavhengig, sjøl om det eies av kommunen. Biblioteket skal tilby informasjon og kunnskap om alt. På grunn av politiske og økonomiske bindinger og tradisjoner makter ikke pressa dette. Biblioteket er betalt over kommunebudsjettet og dermed knytta til administrasjonen og/eller politikernes vilje, og når bibliotek tar uavhengigheten sin på alvor, kan det bli skjæring. Kanskje basere bibliotekets finansiering på private, anonyme donasjoner, slik tilfellet er med Wikileaks?!

juli 18, 2010

Gravende bibliotekarer

 

Ingeborg Rygh Hjorthen

Det er nå økende grunn til å tro at ”gravende bibliotekar” kan bli et begrep med mening i det norske språket. I ei og samme uke i mars fikk en bibliotekar hederspris for det beste journalistiske “gravearbeidet” på 20 år, og en annen viste konkret i et seminar på Det 72. bibliotekmøtet på Hamar hvordan hun og flere bibliotekarer velfortjent har kommet i ”rulletekstene” til viktige NRK-produksjoner.

Alf Endre Magnussen var denne gangen på Aftenposten sitt vinnerlag som fikk prisen for den beste SKUP-avsløringa gjennom tjue år (SKUP = Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse). Magnussen har fått oppmerksomhet tidligere, i 2007, da han og journalistkollegaene i Aftenposten vant SKUP-prisen for opprullinga av vannverksaka på Romerike, som altså nå ble ”20-års-skupet”. I 1999 fikk han og noen andre journalister i samme avis prisen for ”Wiborg-saka”, om ingeniøren som kjempa mot departement og Storting om værmålingene på Hurum, men som døde under mystiske omstendigheter, samtidig som de avslørte at rapporten som dokumenterte det dårlige været på Gardermoen ikke nådde Stortinget innen de vedtok hvor flyplassen skulle ligge.

Under Bibliotekmøtet hadde NBF sitt ytringsfrihetsutvalg et seminar med tittelen ”Den gravende bibliotekar – Bibliotekarens rolle som faktasjekker”. Her fortalte Ingeborg Rygh Hjorthen fra NRK-biblioteket om erfaringene sine som ”researcher” for blant anna NRK si valgsatsing på nett. NRK frikjøpte her bibliotekarer til utvikling av prosjektet, research, faktasjekk og aktive innholdsleverandører. Et suksessfullt innslag her var spalta ”NRK sjekker løftene”, med andre ord om politikerne og partia sine løfter fra forrige valg var oppfylt. Også utsagn i valgkampen fikk bibliotekarenes søkelys på seg. For eksempel fant de at det rød-grønne løftet ikke ble holdt om at prisene i skolefritidsordninga ikke skulle gå opp og at Frp sin påstand er usann om at bare 33 prosent av innvandrerne er i jobb.

Alf Endre Magnussen

Se innledninga til Rygh Hjorthen som pdf eller ppt på Bibliotekmøtets nettsted. (død lenke)

Translate »