Archive for november, 2006

november 21, 2006

Mer fra Mjøsby(gd)ene

Lillehammer bibliotek har de siste åra stått for en type demokratiutvidende virksomhet som kan være et eksempel til etterfølgelse. De har siden høsten 2003 og fram til i år arrangert fire større folkemøter, særlig om byutvikling, f.eks. om en ny byplan som var på høring og om motorvei og/eller dobbeltspora jernbane til Lillehammer. Innledere har vært alt fra fagfolk fra Høgskolen til byarkitekten, ordføreren og forfatter Karin Sveen.

Trond Minken, inntil nylig biblioteksjef på Lillehammer, nå i Buskerud, presenterte dette tiltaket under et seminar under IFLA-konferansen i Oslo i fjor, som jeg dekka for NBF-veven. Han fortalte blant annet at “enkelte politikere og administratorer ble sure, men folk flest satte stor pris på det”.

Noen av møtene ble supplert med utstillinger i biblioteket.

Etter et besøk i dag på sida “Byutvikling” på kommunens nettsted er det åpenbart at det ikke ville koste biblioteket mye å lage en mye bedre, enkel BTS om samme tema. (I tilfelle det skjer forbedringer på kommunenettet, så var det sånn det så ut 21. november 2006)

november 21, 2006

Post-it-demokrati – men post festum

Ifølge Oppland Arbeiderblad 8. november samarbeider nå Vestre Toten folkebibliotek og Mjøsmuseet om et prosjekt der folk blir innbudt til å skrive på gule “post-it”-lapper – gjerne anonymt – hva de mener om den nye strekningen av Riksvei 4 forbi Raufoss, som ble åpna i sommer.

Dette er en metode de også har brukt på det demokratiske torv ved Frederikshavn bibliotek. Men forskjellen er at danskene innbyr til dette ( + folkemøter m.m.) i forkant av vedtaka, ikke etterpå.

Folkebibliotek er veldig flinke til å dokumentere og formidle lokalhistorie. Med BTS som (et av flere) verktøy og tenkemåte kan de også bli viktige for lokalpolitikken og –demokratiet.

november 16, 2006

Omtale og intervju i Kommunal rapport

Avisa Kommunal rapport har i et oppslag og intervju med undertegna den 15. november (i papirutgaven nr. 38/06) fått fram mye av det vesentlige ved konseptet Biblioteket tar saka, også et irritasjons- og inspirasjonsmoment : “Blant annet spekulerte han (jeg) på hvorfor så mange kommuner har så elendige hjemmesider – der kommunene driver propaganda for seg selv på bekostning av åpenheten”. KR intervjuer og biblioteksjef Guttorm Fremstad i Moss og Anne Hustad, leder i Norsk Bibliotekforening. Takk for godorda!

Translate »