Biblioteket tar saka: Portal om Kommunereformen og bibliotek

I dag åpna den hittil mest ambisøse kunnskapsportalen konstruert etter modellen Biblioteket-tar-saka. Det er fylkesbiblioteka i Trøndelag som står bak portalen Nye kommuner – nye bibliotek, som igjen er en del av prosjektet deres, «Nye kommuner – bibliotek i nye roller». Prosjektet, som har støtte fra Nasjonalbiblioteket, har som mål om å «bidra til at beslutninger om bibliotek i Kommunereformen tas på kunnskapsbasert grunnlag».

Undertegnede har på oppdrag av prosjektledelsen deltatt i idéutvikling, produsert innholdet i portalen, et antall bloggposter og en del til.

Portalen dekker ikke bare bibliotekfaget, men framstår i dag som den mest komplette kilden til generell kunnskap om Kommunereformen og om kommunesammenslåing og -samarbeid. Og den er opplagt den eneste som følger bibliotekprinsippene om «kvalitet, allsidighet og aktualitet».

Den bør altså være førstevalget når biblioteket får spørsmål om dette emnet fra politikere, administrasjon, lokalpresse, grasrotorganisasjoner og menigmann. Så legg først som sist ut informasjon om den og lenka til den på relevante Facebookgrupper, kommunale intranett osv. osv.

Nasjonalt – lokalt

Dette er en portal med nasjonalt siktemål og nedslagsfelt. Det er naturlig at fylkesbibliotek, med støtte fra Nasjonalbiblioteket, gjør sånne løft. Men se dere om i lokalsamfunnet om det ikke er liknende saker og debatter som kunne trengt en liten nettportal med lenker til saksdokumentene osv. (som ofte krever tjue klikk på kommunens nettsted og som lokalavisa bare referer fra, med sine tabloide vinkler, og langtfra gjengir i sin helhet eller gir lenkene til).

Noen vil spørre seg: – En BTS-portal vil da vel ta lang tid å utvikle? – Til det er å si at timelista jeg leverte for arbeidet med denne portalen i høst var på 36 timer, altså ett ukesverk, og da inkludert et par lengre telefonmøter og administrative ting som trengs når du har en ekstern oppdragsgiver.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: