Leksikalsk demokrati

unseen powerOm man gjennomførte bibliotekutdanning i Tigerstaden på 1970-tallet (og sikkert seinere også) vil man huske et kurs i leksikonbruk, der lektor Søren Hvenekilde kjørte åpen slakt av norske leksika, særlig Cappelens, mener vi å huske, der skrekkeksempelet var en særdeles vestlig kald-krigs omtale av staten Cuba.

Men deretter gikk det bare én vei, har vi tenkt. Med Paxleksikon og Store og Stadig Større Norske og de nettbaserte Leksikon for det 21. århundrede (DK) og Wikipedia og sånn.

Dette rinner en i hu, for å si det sånn, når Klassekampenredaktør Braanen tirsdag denne uka har en annensides sak med overskrifta «Hva er demokrati?» Vi siterer innledninga hans (ikke på åpent nett, men kan abonneres på i Biblioteket deres):

«Forleden slo jeg opp i Store norske leksikons nettutgave på ordet «demokrati», som jeg trodde betydde folkestyre, altså et styresett der folket har makten. Men slik er det åpenbart ikke, skal vi tro Store norske leksikon.

Der står det i stedet: Demokrati, også kalt folkestyre, er en betegnelse på en styreform hvor folket deltar i viktige beslutninger. Folket påvirker blant annet gjennom å stemme ved valg. Folket styrer altså ikke, det «deltar» og «påvirker». Hvem er det de deltar sammen med, og hvem er det de skal påvirke? I min forundring gikk jeg til en tidligere utgave av leksikonet, og der står det: Demokrati (gr. demos, folk, og kratein, herske), folkestyre, folkets herredømme, de ‘brede lag’s overvekt i staten, flertallsstyre. Her har det altså skjedd en betydelig endring i den nye utgaven, der definisjonen helt bevisst er endret fra «folkestyre, flertallsstyre» til et styre der folket ikke lenger styrer, men deltar og påvirker». Sitat slutt. 

Slik forgår verdens herlighet.

For øvrig har Storenorske, i konkurransen fra Wikipedia, åpna seg såpass at vi i nettutgaven kan studere endringene enda mer detaljert – skritt for skritt.

Trodde vi. For dette viser seg fortsatt å forbli i uvissa: Faneflukten fra folkestyre til valgpåvirking har skjedd en gang mellom 11. oktober 2011 og 5. september 2012, men ingen vil vedstå seg det (klikk på tallet 3 utfor Versjonsnr og -type).

Er det noen vei tilbake? Vi følger med!

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: