Archive for august 18th, 2016

august 18, 2016

Nyhetsmedienes begrensninger

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vi leser sommeraviser blant annet om Mediemangfoldsutvalgets undersøkelse av nordmenns mediekonsum. Det ble mange store overskrifter, og da velger vi heller å sitere fra Aslak Bondes diskrete, men alltid vettuge spalte i Morgenbladet, 29. juli. Så her noen highlights, som også har relevans til folkebibliotekas nyhets- og kunnskapsformidling:

Alt er ikke trist og leit, ifølge Bonde. For det finnes nyhetshungrige. Men:

read more »

august 18, 2016

Kommer bibliotekarierna någonsin att utnyttja sin potential?

Morgenbladet OAAv Mikael Böök, Isnäs, Finland

– Håller open access på att bli mainstream, inte bara bland forskarna, utan även hos de politiska beslutsfattarna—åtminstone i Europa? Vilken roll spelar biblioteken i sammanhanget? I vilken mån och på vilka sätt har bibliotekarierna tagit sig an denna sak?

Regeringen i Norge vill att landet blir ett ”försiktigt föregångsland” beträffande öppen tillgång (open access) till den vetenskapliga forskningens resultat via internet.

”Norsk forskning skal være åpent tilgjengelig for alle innen 2020, foreslår et utvalg regjeringen har satt ned”, läser jag i norska Morgenbladet 12 augusti.

read more »

Translate »