Lunsj på biblioteket?

Skjermbilde 2018-12-05 22.20.07

Dansk måltid, men ikke lunsj og ikke i et bibliotek. Klikk og kikk.

Danske bibliotekarer har ikke faglige postlister som biblioteknorge og svenske biblist, bare interne lister for biblioteksjefer og spesialistgrupper. Bibliotekarforbundets månedstidsskrift dekker et allment debattbehov. Men så dukker det opp ei Facebookgruppe med bibliotekdebatt på pære dansk. Den heter «Fremtidens bibliotek», med undertittelen »Ordet er frit – biblioteket er dit».

Den ser ut til å være åpen for alle, i alle fall slapp vi gjennom. Den er faktisk starta av kulturministeren og styrelederen i danske «KS» og har som formål å samle «input til, når bibliotekerne sættes til debat i efteråret 2018.» (kanskje en idé for Skei Grande når hun skal i gang med ny bibliotekstrategi? Sist var den debatten veldig lukka).

De siste dagene har det for eksempel blitt flere gode kommentarer til et innlegg om nedlegging av filialer – også av meråpne bibliotek. Hvorfor skjer dét, undres skribenten, når «en personale reduktion kan gennemføres …og åbningstiden udvides samtidig med besøgstallet stiger og går i vejret, såfremt der begås ”arrangementer”, der har tilstrækkeligt publikumstække.» Og dermed: «Ved at lukke filialer og anvende midlerne til diverse ”aktiviteter” på de større biblioteksenheder, kan udgifterne 1) reduceres og 2) besøgstallet endda forøges.»

Ironi er visstnok «ut», men vi kan fortsatt leve med den.

Det visstnok ikke korrekt å sitere fra lukka Facebookgrupper, men én ting til tar vi med: Hvis man aktivt legger til rette for matpakkespising ved lunsjtid i biblioteket (frokost blir det på dansk), gir det nye brukere og lånere.

Det som skjer i Danmark er viktig, for de ligger et hakk «foran» oss når det gjelder innsparinger og nedlegginger. Bloggeren har nylig tatt på seg journalist-hatten og vært en runde på Jylland og sett på bibliotek. Reportasje og intervjuer kommer i Bibliotekaren nr. 4, som er like rundt hjørnet.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: