Bokkjøp på anbod: Bøker frå små forlag blir problem

Truleg problemfritt

Ikkje i Noreg denne gongen, men ofte går det her som i Sverige: Det er blitt ei sak i svensk presse dei siste dagane at lokale bibliotek vil få ekstra utgifter og meirarbeid om dei vil kjøpe bøker frå andre enn dei store forlaga. Blant anna Svt.se hadde dette på nett og TV 2. august: «Bibliotekens oro efter Adlibris nya krav: ”Utbudet försämras”».

For bokhandelen Adlibris har maila til bibliotekkundane sine at «de förlag som inte hittat en extern distributör innan den första september inte kommer att finnas kvar på Adlibris hemsida. – De mindre förlagen, som har egen distribution, har ingen möjlighet att lägga de här pengarna på en extern distributör», seier ein representant for eit mindre forlag.

Men i dag skriv SvT at blant anna Stockholms stadsbibliotek vurderer å finne seg ein annan leverandør ved neste anbodsrunde i oktober.

Adlibris har lenge hatt mykje av salet til svenske folkebibliotek, basert på at det er heilt vanleg å innhente anbod på kjøp av bøker og media i Sverige, og Adlibris er store og konkurransedyktige. BTJ, den svenske «Biblioteksentralen», ser ut til å vere taparen på dette feltet.

Historikaren Rasmus Fleischer blogga i 2010 om at …

… «Sextio procent av bibliotekets inköp väljs ut av fyra personer på Adlibris, som rankar nyutkomna böcker efter förväntad kommersiell framgång, baserat på recensioner och författarens kändisskap». 

Svenske bibliotek har fleire tiårs tradisjon på å «effektivisere» gjennom konkurranseutsetting til private. I 1990 kom den første entreprenaden av heile bibliotekdrifta i ein komme (Åre). Seinare har særleg «bærumskommunen» Nacka ved Stockholm utmerka seg med liknande «løysingar».

Kor omfattande er slik konkurranseutsetting i Noreg? På Doffin finn vi i alle fall at Stavanger bibliotek har hatt slik utlysing, og har valt Biblioteksentralen. Det same har Midt-Telemark.

Utan at dét er ein garanti for ei stabil framtid. Kjøp og sal av forlag og mediehus er blitt ein folkesport, og meir aggressive tilbydarar kan dukke opp. Snart kjem vel Amazon også.

Men fleire utlysingar og avtalar finn vi ikkje dei siste to åra. Så er kanskje ikkje dette så vanleg her i landet? (bruk kommentarfeltet)

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: