Ikke-voldelig bibliotekmakt

zalt bingVi fortsetter å dryppe litt fra Mikael Bööks bok Biblioteksaktivisten, som nylig er utgitt i Sverige, fem år etter førsteutgaven i Finland. Her tar han fatt i et sjeldent stykke norsk bibliotek-sci-fi (!), nemlig Krøniken om stjerneskipet Alexandria, fire frittstående romaner for barn og ungdom skrevet av Jon Bing fra 1975 til -85 (er de virkelig ikke pensum ved alle verdens bibliotekutdanninger?!). Böök skriver:

«Bibliotekarierna i Jon Bings universum styr … inte bara sina rymdskepp mot nya destinationer som de själva väljer. Med sina mer eller mindre sporadiska ingripanden knuffar de själva världsalltet vidare i en riktning, som de själva bestämmer.
I ett viktigt avseende skiljer sig ändå bibliotekarierna i sitt styrelsesätt från de traditionella härskande klasser, som är kända från mänsklighetens historia. Denna skillnad träder i dagen när Kayab, en av bibliotekariernas spanare tas tillfånga av Azurs fundamentalistiska Kaptener. I kraft av sin teknologiska överlägsenhet skulle bibliotekarierna visserligen befria sin kamrat med våld. Men denna möjlighet tas överhuvudtaget inte med i räkningen, eftersom:

”… det stred mot bibliotekarenes mest grunnleggende regler. De brukte aldri makt. De syntes ikke de hadde rett til det. Det kunde nok hende at beboerne på en planet var fiendtlig innstilt, og overhodet ikke ville ha noe med stjerneskipet å gjøre. Da ville bibliotekarene nok forsøke å overtale dem. Men gikk ikke det, stakk de ut en kurs mot en ny stjerne og lot den vrangvillige planeten få være i fred”». 

– – –

PS 1: I framtida, under det nylig vedtatte opphavsrettsregimet i EU og EØS, vil vi få lov til å bruke bokomslaget som illustrasjon? Vil vi ha lov til å lenke til Nasjonalbibliotekets skanna utgaver? I dag har vi Mikael Bööks blankofullmakt til å sitere for eksempel denne vesentlige delen av et kapittel fra boka hans Biblioteksaktivisten. Men vil Böök i framtida ha lov til å tillate oss dette?! Og vil vi kunne sitere fra Jon Bings bok?

Tenk deg denne bloggposten uten ett eller flere av disse elementene.

PS 2: Kjære Nasjonalbiblioteket: Hvorfor kan noen av Bings Azur-bøker «kun åpnes i Nasjonalbibliotekets lokaler», mens de fleste kan åpnes over alt (fra norske IP-er)? Svar kan avgis i kommentarfeltet.

 

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: