Siste nytt: Elsevier-avtale for norske bibliotek

200px-Elsevier.svgDå vi i vinter for tidsskriftet Bibliotekaren intervjua Nina Karlstrøm på Unit om stoda for dei norske avtalane rundt Open Access og Plan S, var det mykje positivt på gang, men tidsskriftforlaget Elsevier representerte baksida av medaljen. I Noreg var avtalen på overtid og Sverige og Tyskland hadde brote. Karlstrøm rekna med det same i Polen og Irland og ved blant anna University of California. Men Unit hadde ikkje gitt opp. Ho sa klart ifrå: – Vi samtaler med alle vi.

Og no er det offisielt: «Unit inngår historisk avtale med Elsevier», heiter det i dag på heimesida til Unit. Dei karakteriserer det som ein pilotavtale som vil løpe i to år. Nina Karlstrøm stadfestar detaljane til oss i ein e-post:

* Full lesetilgang til hele Science Direct Freedom Collection.

* Artikler med norske korresponderende forfattere vil bli publisert OA med CC-BY-lisens fra januar 2019. Forfattere som allerede har publisert hos Elsevier i et godkjent tidsskrift, blir kontaktet av forlaget og tilbudt å gjøre artikkelen åpent tilgjengelig uten ekstra kostnad. Hvis artikkelen er publisert som Hybrid OA, vil forskeren/forskergruppen få publiseringsavgift (APC) refundert.

* Piloten vil sørge for at ca. 90 % av artiklene fra norske institusjoner i Elsevier-tidsskrifter utgis med en åpen lisens i gull- og hybridtitler.

* Rundt 400 tidsskrifter eid av akademiske utgivere, og også tredjepartstitlene Cell Press og Lancet er ikke en del av avtalen. Elsevier og Unit har imidlertid avtalt å kontakte utgiverne for de tidsskriftene som er mest relevante for Norge for å informere dem om piloten og å for å be om at de deltar i piloten.

* Det er ingen økning i kostnader, og ingen standard publiseringsavgift.

* Varige tilgangsrettigheter inkludert på samme vilkår som tidligere.

* Vesentlige besparelser for institusjonene sammenlignet med tidligere, siden det er høyst sannsynlig at flere APC-betalinger for publisering i hybrid vil reduseres betydelig i fremtiden

Direktør Roar Olsen seier samtidig: «Avtalen med Elsevier kan gi bedre resultater også for andre forhandlinger, og den kan føre til positive ringvirkninger internasjonalt».

 

Sjå også på denne bloggen:

Artiklar om Elsevier (p.t. 12) / Artiklar om Plan S (pt.t. 8) / Artiklar om Open Access (p.t. 17)

3 Trackbacks to “Siste nytt: Elsevier-avtale for norske bibliotek”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: