Archive for ‘Wikipedia’

september 26, 2020

IFLA med Wikipedia-offensiv

Bibliotekfolk har svært gode føresetnader for å bidra til Wikipedia og andre prosjekt i denne familien. No har IFLA ikkje berre fått seg ein Working Group med dette føremålet, men gjort eit White Paper “Opportunities for Academic and Research Libraries and Wikipedia”, og ein drøss videoar om slikt arbeid.

september 14, 2020

For wikipedarianarar

Når underteikna blir skikkeleg utbrend, eller i alle fall når andre seier dei vil overta stafettpinnen på eit eller anna vis, er wikipediaranisme ein opsjon. Då inngår sånt som dette i pensum: «Libraries think they are notable: Using WorldCat holdings data to fill gaps in Wikipedia».

januar 6, 2020

Wikipedia framleis stengt i Tyrkia

Den ubundne eksil-tyrkiske nettstaden Ahvar melder at trass i at høgsterett i landet med seks mot fire stemmer 26. desember vedtok at stenginga av Wikipedia sidan 2017 har vore i strid med ytringsfridomen, noko blant anna NRK siterte ei NTB-melding på, så er nettstaden framleis ikkje tilgjengeleg.

Og dei kan ikkje eingong skulde på juleferien.

november 1, 2019

Böckernas väv i Internetarkivet

Skjermbilde 2019-11-01 12.10.48Internetarkivet samarbetar med Wikipedia för att underlätta tillgången till digitaliserade böcker som Wikipedia refererar till i sina artiklar. Många av dessa böcker kan nämligen läsas i arkivets växande digitala boksamling, som bevaras tillsammans med miljontals webbsidor från webbadresser som har gått ur tiden.

Bilden ovan visar hur en sidhänvisning i Wikipedias artikel om Martin Luther King öppnar ifrågavarande boksida i en monografi om Martin Luther King i Internetarkivet.

För närvarande har redan 130 000 sådana sidhänvisningar i Wikipedia gjorts om till fungerande länkar, berättar Brewster Kahle i sin blogg. Och det är bara början, tillägger han.

Kahle har rubricerat sitt blogginlägg «Att väva in böcker i webben börjandes från Wikipedia». Men hur blir det då med copyrighten, kan man fråga sig. Kahle tänker sig att det problemet går att lösa och nämner t ex Controlled Digital Lending (CDL) , en «metod som är på kommande» med tanke på bibliotek som vill låna ut digitala böcker så som de lånar ut sina tryckta böcker. «När CDL väl har skräddarsytts för att motsvara de tryckta böckernas marknadsvillkor och kontrollerna är korrekt implementerade, kan CDL bli tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning», sägs det på CDL:s hemsida.

Mikael Böök

august 6, 2019

Meir av og om kvinner på Wikipedia

Skjermbilde 2019-08-06 13.22.26Avisa Vårt Land skriv 29. juli (på papir og for nett-abonnentar) om prosjektet Rødlenke, «eit internasjonalt prosjekt som sikter på å auka mengda på kvinnelege biografiartiklar og på fleire kvinnelege bidragsytarar. Tittelen referer til korleis lenker til manglande artiklar på Wikipedia har fargen raud. Kvinnelege namn har ofte den fargen.»

Og vi les at «Tidlegare har Wikimedia Norge samarbeida med Oslomet og fått med studentar på bibliotekkarstudiet til å skriva kvinnelege biografiar. Daglig leiar i Wikimedia Astrid Carlsen fortel at det har hatt direkte innverknad på oppslagsverket.» Og vidare at «Pensjonist og tidlegare arkitekt og bibliotekar, Kjersti Lie, er ei av dei kvinnene som frivillig har skrive og redigert artiklar på Wikipedia over lengre tid. Arbeidet hennar på oppslagsverket medførte at ho i 2016 fekk prisen som årets norske wikipedianer.»                     Så bli med!

 

 

juni 15, 2018

«Wikipedia har ikke kriterier for proporsjoner»

Den som innrømmer dette i hovedoppslaget i Morgenbladet i dag, er bibliotekar Morten Olsen Haugen, wikipedarianer gjennom mange år. Han og flere sier mye klokt om det dugnadsbaserte nettleksikonet, både rosende og kritisk. Avisa har intervjua forfattere, forlag og andre som skriver og overvåker og eventuelt redigerer artikler om seg sjøl. Og de som ikke kan tenke seg å gjøre det samme. Olsen Haugen og andre wikipediaredaktører anbefaler folk å starte blogg heller enn å pynte på artikler om seg sjøl. Det er nok av artikler som ikke følger leksikalske prinsipper.

Vi, for vår del, snubla i går over artikkelen om Kommunereformen i Norge. Den virker saklig og god i det som står, kanskje litt for detaljert her og der, men den gjenspeiler i forbløffende liten grad kritikken og debattene som har funnet sted. Der er Store norske mye bedre.

Translate »