Ingen beredskap mot den økonomiske pandemien?

Skjermbilde 2020-08-07 kl. 12.25.51Kommunal rapport siterer i dag KS-leiar Bjørn Arild Gram som er «misfornøyd med at arbeidsgruppen som skal vurdere hvordan koronakrisen har påvirket kommuneøkonomien, ikke er kommet i gang. Nå starter organisasjonen i tillegg egne utredninger».

Tre månader etter at kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) kunngjorde at han ville setje ned ei arbeidsgruppe som skulle gi «en faglig vurdering av hvilke typer inntekter og utgifter som blir påvirket av koronakrisen», har ingenting skjedd.

Til Klassekampen 12. juni sa Gram om dei borgarlege partia sin manglende garanti for kommuneøkonomien:

«Dette medfører at det fortsatt er en usikkerhet for kommuneøkonomien i 2020. Vi vet at det er kommuner som nå sitter og gjør innstramminger og tar ned aktiviteten. Det skyldes både en generell stram økonomi, og nå får man korona på toppen. … Det kan resultere i behov for velferdskutt i de lokale budsjettene allerede i år».

Det vil vere logisk at dei ikkje lovfesta tilboda vil bli råka først. For folkebiblioteka har vi biblioteklova, men det einaste ho kan sikre er at det skal finnast eit tilbod i kvar kommune. Kva då med dei mange nye «storkommunane»?

One Trackback to “Ingen beredskap mot den økonomiske pandemien?”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: