NB sitt Nettbibliotek må brukast!

Bloggaren har fått godord for innlegget om lokal marknadsføring av Nasjonalbiblioteket sine digitale tenester. Då vi likevel skulle eksperimentere litt med fotoprogram osv., blei dette utkastet til delebilete/plakat eit resultat. Det er altså eit UTKAST på alle måtar, både når det gjeld tekst og foto. Men bruk det fritt om de vil. Innspel til forbetringar er velkomne. Her ligg originalen. Større versjon finst førebels ikkje.

Om dette er ein veg å gå, og det blir positiv respons, så vil vi lage ein bokmålsversjon også. Eller lag det sjølve.

PS: Takk til Kristiansund bibliotek for inspirasjon og lån av litt tekst her og der.

6 Responses to “NB sitt Nettbibliotek må brukast!”

  1. Bra forslag, men det er brukeren selv som søker og så gir lokalt bibliotek tilgang ved å svare på søknaden.

  2. Brukeren må også legitimere seg med bank-ID for å få tilgang. Som regel har alle med seg dette, men ser ofte at de eldre kun har kodebrikke (hjemme).

  3. Eg har aldri fått krav om Bank-ID. Er dette eit absolutt krav frå NB? Har du lenke til vilkåra frå NB si side?

Trackbacks

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: