NRK.no med stor reportasje frå Katta-biblioteket

Foto (utsnitt): Stig Rune Pedersen (CC BY-SA 3.0)

Søndag kveld publiserte Nrk.no: «Dei skjulte bokskattane : Noregs eldste bibliotek ligg i kjellaren på ein vidaregåande skule». Det handlar om biblioteket på Oslo Katedralskole, grunnlagd i 1153, men då i eit anna lokale. Essensen er: «Her finn du mellom anna den eldste trykte boka om Noreg, kapitalismens bibel, eventyret om Askepott (ja, faktisk) som kappåt med trollet og hefte frå 1500-talet som ein inntil nyleg ikkje visste eksisterte».

Vi omtalte i juli boka «Bokhistorie. Bibliotekhistorie»:

Her skreiv vi blant anna at «Den første boktrykkaren dukka opp i provinsbyen Christiania i 1643, over hundre år seinare enn i hovudstaden København. Dette har det vore skrive om før, men artikkelforfattar Ernst Bjerke argumenterer her for at tilknytinga til Katedralskolen har hatt meir å seie enn det ein har visst til no». 

No framgår det av nrk-saka at Bjerke er ansvarleg for skattane i Katta-kjellaren. Han må forsvare at elevane i dag får bruke alt i samlinga:

«– Nokre bøker i samlinga er skjøre, men dei aller fleste toler godt forsiktig bruk. Biblioteket skal ikkje vere ei død samling, der bøkene støvar ned i mørkeret. Det gjer stort inntrykk på elevane å kunne halde eller lese litt i ei bok som er blitt til for mange hundre år sidan. Det skapar ein heilt eigen følelse av kontakt med historia, og ikkje minst difor behandlar elevane også bøkene med respekt».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: