Search Results for “bjerk”

august 17, 2018

Bjerks Bilder

bjerk k0llasj

Find larger versions below  

Fotografen Magnus Bjerk har generøst donert sju bilder med motiv fra Deichmanske hovedbibliotek i Oslo (gjengitt nedenfor) til FOLKEFINANSIERINGA [lenke] som herværende blogger, Anders Ericson, har starta for å kunne holde et foredrag på verdens største bibliotekkonferanse i Chicago 24. juni.

Der stiller man opp gratis og må dekke alle utgifter sjøl; reise, opphold og inngangsbillett på konferansen, noe som virkelig kan være ei utfordring for en frilanser. PS: Hvis noe skulle inntreffe som forhindrer reisa, eller det skulle bli noe til overs (!), vil midlene gå til ei planlagt bok med samme tema som foredraget – og som denne relaterte Facebookgruppa: Libraries Improving Public Participation and Democracy.

Bildene er fra utstillinga Variations in Disco som fant sted på Blomqvist Kunsthandel i Oslo i januar 2016. Undertegna og med-blogger Mikael Böök bidro med tekster og bøker til utstillinga. Flere av fotoene ble også utstilt på Soli Brugs 1000 års jubileumsutstilling for Sarpsborg by, med Magnus som en av seks kunstnere fra Østfoldbyen.

Det er de mange SMÅ bidraga som teller i ei innsamling som denne. ALT er veldig velkomment. Men bildene er «premier» til de sju som GIR MEST! 

Det fungerer sånn:

Når innsamlinga er over vil de sju som som har gitt mest – og som har valgt å oppgi en eller annen kontaktadresse – få hvert sitt foto som takk for innsatsen. Den som gir mest får velge først, deretter den som gir nest mest osv.

Magnus presiserer at dette er ‘test-trykk’, på fotopapir av god kvalitet, men kontrast og farger kan være litt feil. Men de regnes likevel som ekte deler av opplaget. Hvert av disse trykkene er et par cm over A3-størrelse.

Men disse kan man også «oppgradere» til høyeste kvalitets trykk i 45×55 cm, laminert og montert på aluminium, med skjult oppheng. Prisen per bilde vil være identisk med produksjonsprisen, NOK 3.500 (NB: Dette er et kjempetilbud; galleriprisen er ca 15.000).

Alle andre som ønsker det kan også kjøpe bildene i dette formatet og til denne prisen. Ta når som helst kontakt med Magnus Bjerk direkte. Hvert av de «oppgraderte» bildene i denne størrelsen har et opplag på 16.

NB: Levering av «oppgraderte» trykk vil kunne ta litt tid, da det må koordineres med andre kopieringsjobber Magnus får utført hos et firma i Oslo.

Bildene finnes også i to andre størrelser, også disse i opplag på 16. Størrelsene er 90×110 og 115×140 cm. Men i disse store størrelsene må man betale full pris.

Her er bildene (de er tatt på taket eller inne i hovedbiblioteket i Oslo):

Bilde 1:

internett et bibliotek 1

‘Är Internet Ett Bibliotek?’ # 1
Fra Mikael Bööks bok Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället (Side 11)

––––––––––––––––––––––––––––––

Bilde 2:

internett et bibliotek 2
‘Är Internet Ett Bibliotek?’ # 2
Fra Mikael Bööks bok Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället (Side 11)
––––––––––––––––––––––––––––––

Bilde 3:

Scared Im Getting Used
‘I’m Scared I’m Getting Used To This Low Life I’m Living -album Version’ # 1
Jaakko Eino Kalevi og Long Sam sin sang fra LPen: Totuuden Rakastajat / Amateurs De Vérité fra 2012 (Tidligere innspillinger).

––––––––––––––––––––––––––––––

Bilde 4, 5 og 6:

Call Out The Instigators

‘Call Out The Instigators -album version’
Tekstlinje fra (Patti) Labelle sin mash-up versjon fra 1973 av Thunderclap Newman: Something In The Air og Gil Scott-Heron: The Revolution Will Not Be Televised
––––––––––––––––––––––––––––––

Bilde 7:

Absence Of Conflicting Views
‘An Absence Of Conflicting Views Is Harmful To Social Processes And Leads To A More Superficial Democracy’
Fra Anders Ericsons artikkel som er en kortversjon av boka hans, «-Videst mulig informasjon-». Artikkelen er publisert i: Information for Social Change (ISC) No. 18.

august 17, 2018

The Bjerk Photos

bjerk k0llasj

See larger versions of the photos at the bottom of the Norwegian version of this page.

The photographer Magnus Bjerk has generously donated seven of his photos taken at the main public library of Oslo for this crowdfunding, initiated by the present blogger, Anders Ericson, to make him (me) go to Chicago in June to give a lecture on the world’s largest library conference!

At this conference speakers don’t get paid and must cover all their expenses themselves; air ticket, accommodation and entrance at the conference, which can really be a challenge for a freelancer.

Note: If something occurs that prevents the trip, or if there is anything left (!), the money will go to a planned book with the same working title as the speech – and as this related Facebook group: Libraries Improving Public Participation and Democracy.

The photos are from the exhibition Variations in Disco that took place in Oslo in January 2016. Some of them were also on display at the 1000th Anniversary Exhibition of Sarpsborg city, with Bjerk as one of six artists from Sarpsborg.

The many small contributions matter in a collection like this.

But the Bjerk photos will be given to the seven «biggest spenders».

It works like this:

When this fundraising is over, I will mail one photo to each of the seven donators who have given the most – and who are not anonymous; you must have provided me with a contact address. Whoever gives most will have the right to choose first, then the one who gives second most etc.

The photographer points out that the photos are ‘test prints’ on photo paper of good quality. Contrast and colors may be slightly wrong but they are still considered as genuine parts of the edition. The prints are slightly larger than A3 size.

However, these can also be «upgraded» to the highest quality printing of 45×55 cm, laminated and mounted on aluminum, with a hidden hanger. The price per image will be identical to production costs, about NOK 3,500 (NB: This is a nice deal; gallery price is about NOK 15,000).

Anyone may buy the photos in this format and at this price. Please anytime contact Magnus Bjerk directly. Every «upgraded» photo of this size is of an edition of 16.

Even larger sizes are available but at considerably higher prizes.

januar 28, 2021

Selt!

Ifølgje Finansavisen i dag er Deichman på Hammersborg, det gamle, fråflytta hovudbiblioteket, selt for 245 millionar kroner, mot prisoverslaget på 60 millionar! Kjøparen, Møller Eiendom, seier «Det vil bli flere serveringssteder, event- og arrangementslokaler og noen kontorer. Vi har flere spennende planer som har med fotografi å gjøre, sier markedsdirektør Pål Bøe».

Vi reknar med at Deichman Bjørvika får såpass mykje av dette at dei kan kjøpe ut dei private leigetakarane…

Fotoet: Det bør også bli eit lite heimefrontmuseum i lokala. Langt inne i magasin-fløya er det tronge gangar og trapper til eit lite rom der motstandsrørsla mot nazistane hadde hemmelege møte under 2. verdskrig. Sjå også eit NRK-program.

PS: Her på bloggen har vi ein bunke proffe, verkeleg proffe, fotografi med motiv frå blant anna Deichman: «Bjerks bilder».

november 30, 2020

NRK.no med stor reportasje frå Katta-biblioteket

Foto (utsnitt): Stig Rune Pedersen (CC BY-SA 3.0)

Søndag kveld publiserte Nrk.no: «Dei skjulte bokskattane : Noregs eldste bibliotek ligg i kjellaren på ein vidaregåande skule». Det handlar om biblioteket på Oslo Katedralskole, grunnlagd i 1153, men då i eit anna lokale. Essensen er: «Her finn du mellom anna den eldste trykte boka om Noreg, kapitalismens bibel, eventyret om Askepott (ja, faktisk) som kappåt med trollet og hefte frå 1500-talet som ein inntil nyleg ikkje visste eksisterte».

Vi omtalte i juli boka «Bokhistorie. Bibliotekhistorie»:

read more »
juli 27, 2020

Utsøkte glimt frå norsk bok- og bibliotekhistorie

jubileumsbokJuli betyr færre nyheitssaker og dermed tid til langlesing. Men i bokhaugen ligg det også titlar vi lenge skulle ha omtalt på bloggen, til dømes ein overliggar frå i fjor: «Bokhistorie. Bibliotekhistorie : en jubileumsantologi fra Norsk bok- og bibliotekhistorisk selskap». Dette er den fjerde publikasjonen NBBS står som utgjevar av. Men dei kvite flekkane på dette kartet er mange, så foreininga hadde fortent meir støtte både med økonomi frå institusjonane og frivillig kompetent innsats. Bloggaren har no meldt seg inn, med ambisjon å skrive litt om dei når dei fortener det.

No fortener dei det. Det er blitt ei fin bok på fleire måtar. Ein del av emna i boka er vi kjende med, men, som det står i baksideteksten: «Utgivelsen presenterer både velkjente temaer i nytt perspektiv og emner som det tidligere ikke har vært skrevet om». Underteikna har faktisk vore på Bibliothèque Nordique i Paris (i 1997), men først no lese meir enn fem linjer om institusjonen. Og om «Rokokkoen i norsk typografi», «Dekorert papir» og tidsskriftet «Magazin for Naturkundskab» visste vi tidlegare ingen ting.

Det er inga stor bok, men dei 131 sidene er innhaldsrike og avdekker eit stort tematisk mangfald. Geografisk spenner det frå Christiania/Kristiania/Oslo via Spydeberg (eigentleg Enebakk) og Trondheim til Paris, og i tid frå 1600-talet til nesten i dag. 

Dei to innleiande kapitla handlar om …

read more »

juni 16, 2020

Nye Deichman: «Ubehagelig byrom», men relativt trygge bibliotekrom

Skjermbilde 2020-06-16 17.12.17

Det første fotoet vi tok av tomta til Nye Deichman, i 2008, og med teksten: «I 2014 ligg det nye biblioteket her» (ironisk smilefjes, men med eit forsonande glimt). Gratulere!

Mona Pahle Bjerke har «anmeldt» Deichman Bjørvika med spenstig grafikk på Nrk.no dagen før presse-omvisinga. Og med informative oversiktsbilete.

Ho er positiv til det aller meste, men skriv blant anna at «utkragingen mot vest», «den massive blokken som tilsynelatende svever 20 meter over bakken, [skaper] en intuitiv uro i oss som gjør det til et nokså ubehagelig byrom å oppholde seg i». Og om fasaden: «… rent estetisk ser kledningen dessverre plastaktig og billig ut».

Har vi høyrt det før? Og om kulturbygg i Bjørvika?

Men av dronefilmane får vi stadfesta at interiøret er svært sympatisk, og i alle fall tyder avstanden mellom reolane på at det er korona-trygt. Noko anna er kanskje vrimle-areala., som kan vere ei utfordring.

Ser fram til eit besøk, når bydelen ikkje lenger er landets episentrum, og når togreisa er blitt tryggare.

mai 3, 2020

Finland: Gradvis bibliotekopning 14. mai?

bjerk-finsk-test-pa%cc%8a-biblioteket-nr2-mini-print-size

Magnus Bjerk: Finsk test på bibliotekets tålevne #2 (klikk og kikk)

I den svenskspråklege Helsingfors-avisa Hufvudstadsbladet heiter det i dag at styresmaktene har «förberett en preliminär plan för hur biblioteken ska kunna öppna igen». Når regjeringa opphevar koronarestriksjonane. Noko dei truleg vil gjere i dag.

Avisa avslører ikkje mykje frå planen, men dei har i alle fall ein plan, til skilnad frå her i landet. Det kan bli snakk om ein gradvis prosess, der dei ikkje nødvendigvis opnar alle samtidig: «Det kan bli aktuellt med att först tillåta returnering och reservering av böcker, och så småningom bredda utbudet. Jag antar att de evenemang som brukar ordnas i bibliotek kommer sist».

januar 31, 2020

Innkjøpsordningar utan orden

«Innkjøpsordningen er vanskelig å forutsi». Ifølge forlagssjef Myriam H. Bjerkli på BOK365 onsdag. Samtidig som ho foreslår å gjere vurderinga av påmeldte bøker anonym. Dei skriv mykje om nulling for tida, både der og i Klassekampen blant anna.

Men til ei anna side ved innkjøpsordninga: Eg høyrde her om dagen at særleg sakprosabøkene tar så j… lang tid fram til biblioteka. Rekorden hos dei eg snakka med er ni – 9 – månader. Nokon høgare? 😦 Bruk kommentarfeltet.

Kunnskapsbiblioteket blir jo ein vits mange stader, der dei ikkje har råd til å kjøpe inn mens dei venter. Og dei som kjøper inn sit brått med for mange eksemplar. Dette har sikkert nokon prøvd å gjere noko med, men …

No ser vi tydeleg innkjøpsordningane sine sovepute-eigenskapar. Dei lokale mediebudsjetta er gradvis over mange år justert ned som resultat av innkjøpsordningane. Dette må vi rekne på og diskutere meir.

august 6, 2019

Yess! Bibliotekkrangel!

Skjermbilde 2019-08-06 12.19.26I dagens Dagsavisen (ikkje på nett) går Rina Mariann Hansen, AP sin kulturbyråd, sterkt ut mot Venstres Hallstein Bjercke, som i same avis 1. august annonserte at dei vil foreslå 100 % bibliotek i nybygget til Nye Deichman i Bjørvika i Oslo. Noko vi skreiv om på bloggen. I tillegg lova han «fem nye barne- og ungdomsbibliotek, Biblo, blant annet på Grorud, Holmlia, Stovner og Majorstua». Men vi gjekk gjennom partiprogramma og fastslo at AP og fleire parti lova varierande grad av styrking av biblioteknettverket i hovudstaden og enkelte nye filialar eller lokalbibliotek, som det no ser ut til (greit nok) å heite i Oslo.

Vi minner om at vi i blogginnlegget også såg på kor mykje meir bibliotek innbyggjarane i Helsingfors har til rådvelde, både i form av nytt, dobbelt så stort hovudbibliotek og dobbelt så mange filialar som i Oslo.

I DA kranglar dei to Oslo-politikarane også om kven som er mest truverdig utifrå tidlegare merittar (også Bjercke var i fleire år kulturbyråd). I denne samanhengen noterer vi ein av dei «beste» eufemismane for valflesk vi nokon gong har sett: Bjerke seier at då han styrte er det «mulig at det teoretisk lå et kutt i lokalbibliotekene langt inne i økonomiplanen». Vi gratulerer!

februar 26, 2019

Surprise! Det ER samanheng mellom mediebudsjett og utlån

«An Absence Of Conflicting Views Is Harmful To Social Processes And Leads To A More Superficial Democracy». Klikk og sjå fleire av Magnus Bjerk sine foto frå Deichman.

Folkebiblioteket i hovudstaden er alt ute med bibliotekstatistikken for i fjor, og i Dagsavisen i dag (26.2.) kan vi lese om auke både i besøket og utlånet: «I 2018 økte nemlig utlånet med 5,7 prosent. Av årsrapporten går det frem at tallet har vært nedadgående hvert år siden 2014. Resten av landet har også hatt den samme trenden.»

Og biblioteksjef Knut Skansen gjer det klårt at dette ikkje skjer tilfeldig:

read more »

august 17, 2018

Bøkene på «Variations in Disco»

bøkene blomqDisse bøkene er utstilt på Magnus Bjerks utstilling «Variations in Disco» på Blomqvist kunsthandel i Oslo 7.-24. januar 2016.

Bøkene er velvillig lånt og fjernlånt via Deichmanske bibliotek.

 

 • Aletti, Vince: The Disco Files 1973-78
 • Andersen, Benny: Svantes viser: en sanghistorie
 • Anderson, Chris: Free
 • Andersson, Roy: Vår tids redsel for alvor
 • Bibliotek – mötesplats i tid och rum : en bok om demokrati
 • Bjerke, Paul: Journalistikk i risikosamfunnet
 • Bjerke, Paul: Journalistikkens vekst- og fall?: om
  journalistisk profesjonsmakt
 • Brewster, Bill: Last night a DJ saved my life: the history of the disc jockey
 • Buschman, John: Dismantling the public sphere
 • Böök, Mikael: Biblioteksaktivisten
 • Cage, John: Silence: lectures and writings
 • Chomsky, Noam: Propaganda og offentlighet
 • Claesson, Stig: Vem ålskar Yngve Frej
 • Cohn-Bendit, Daniel: Skulle vi avskaffe partisystemet?
 • Crawford, Walt: Future libraries: dreams, madness & reality
 • D’Angelo, Ed: Barbarians at the gates of the public library
 • Ericson, Anders: «…videst mulig informasjon…»
 • Fahller, Karin (red.): En ny förening är nädvändig
 • Fikentscher, Kai:»You better work!»: underground dance music in New York City
 • Fleischer, Rasmus: Boken
 • Frys: vellykket nedfrysing av herr Moro
 • Gorman, Michael: The enduring library
 • Gorman, Michael: Our singular strengths
 • Guichaoua, Valerie: Julian Assange – WikiLeaks: kampen for sannheten
 • Hanssen, Haakon S.: Athen – Alexandria
 • Hansson, Joacim: Att bilda en bibliotekarie
 • Hansson, Joacim: Folkets bibliotek?
 • Harari, Yuval Noah: Sapiens: en kort historik over
  mänskligheten
 • Harding, Luke: Snowden-filene: historien om verdens mest ettersøkte mann
 • Herman, Edward S./Chomsky, Noam: Manufacturing consent
 • Holt, Leslie Edmonds: Public library Services for the poor
 • Jones, Nick: Bryt upp!
 • Jones, Nick: Forsok att forstå
 • Kagan, Alfred: Progressive library organizations
 • Kranich, Nancy: Libraries & democracy
 • Lankes, R. David: The atlas of new librarianship
 • Lawrence, Tim: Hold on to your dreams: Arthur Russell and the downtown music scene, 1973-1992
 • Lawrence, Tim:Love saves the day: a history of american dance music culture, 1970-1979
 • Lerner, Fredrick Andrew: The story of libraries
 • Lewis, Alison: Questioning library neutrality
 • Libraries & democracy
 • Lindqvist, Sven:Grav der du står: håndbok for den som vi I utforske arbeidsplassen og lokalmiljøet
 • Litwin, Rory: Speaking of information
 • Lokaldemokratiet: status og utfordringer
 • Lysbakken, Audun: Deltakerne: en reise i demokratiets framtid
 • McCabe, Ronald: Civic Librarianship
 • McChesney, Robert W.: Digital disconnect
 • McLuhan, Marshall: Mennesket og media
 • Myrdal, Jan: En illojal europeers bekjennelser
 • Mänsklighetens minne
 • Nei til EU: Demokratisk underskudd: hvem bestemmer i EU?
 • Nilsen, Bjørn: Journalist og aktivist
 • 0’Donnell, James J.: Avatars of the word
 • Olstad, Finn: Det farlige demokratiet: om folkestyrets vilkår Norge gjennom to hundre år
 • Pateman, John: Public libraries and social justice
 • Ranciére, Jacques: Hatet mot demokratin
 • Rifkin, Jeremy: The age of access
 • Rikowski, Ruth: Globalisation, information and libraries
 • Ristarp, Jan og Lars G. Andersson: Mitt i byn! om det moderna folkbibliotekets framväxt
 • Rogestam, Christina: Behovs biblioteket for demokratin?
 • Samek, Toni: Librarianship and human rights
 • Sandemose, Jørgen: Venstrefløyen og islam
 • Shera, Jesse: Knowing books and men; knowing computers, too
 • Sjue, Finn: Journalistikkens uutholdelige letthet
 • Skirbekk, Sigurd: Motforestillinger: femti påstander møter motargumenter
 • Solstad, Dag: T. Singer: roman
 • Stigendal, Mikael: Biblioteket i samhället
 • Stross, Randall E.: Planet Google
 • Thune, Henrik: Øyeblikkets triumf: et oppgjør med den mediefikserte politikken
 • Torild Alnæs… [et al.]: Inn i informasjonssamfunnet
 • Tvedt, Terje: Verdensbilder og selvbilder: en humanitær stormakts intellektuelle historie
 • Vaidhyanathan, Siva: The anarchist in the library
 • Veggeland, Noralv: Den nye reguleringsstaten: idébrytninger og styringskonflikter
 • Vestheim, Geir: Fornuft, kultur og velferd : ein historisk-sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk
 • Webster, Frank: Theories of the information society
 • The Wikileaks files: the world according Bok to US empire
januar 7, 2018

Finland på 90-tallet: Bibliotekløft imot alle odds

bjerk-finsk-test-pa%cc%8a-biblioteket-nr2-mini-print-size

«Finsk test på bibliotekets tålevne #2»

Bloggerkollega Peter Alsbjer fra Örebro er frampå med en fersk film om finske folkebibliotek, som også inngikk i «programhelheten för Finlands 100-årsjubileum 2017» (finsk tale, men klikk på CC-knappen for svenske undertekster). Noe som sier mye om bibliotekets sterke posisjon der borte.

Den 28 minutter lange filmen er vakker, sympatisk og inspirerer til bibliotekbruk (rosende omtale av Deichmanske inngår også!), men er nok mest beregna på inhemska publiken. Derfor får vi bare en liten aning om det mest interessante sett utenfra, nemlig de suksessrike forsvarskampanjene for finske folkebibliotek på 1990-tallet – faktisk midt under den økonomiske krisa som ramma landet mye hardere enn vi har opplevd på flere generasjoner.

Når vi i Norge gang på gang krever statlige bibliotekløft, men hver gang blir avvist og får høre at vi må snakke med og stole på kommunepolitikerne, kan det finske eksempelet være til inspirasjon: 

read more »

desember 5, 2017

Biblioteket – et fremmedelement i Hellelands kultur(konsum)melding?

hjørring bibliotek

Trendy: Hjørring bibliotek

Det var i Nettavisen kulturminister Linda Hofstad Helleland valgte «å overraske» kulturfolket om retninga til den kommende kulturmeldinga. Der fikk hun uforstyrra, med utgangspunkt i medievanene til dagens femåringer (!), redegjøre for den «tiltrengte fornyelsen» av kulturtilbudet. Ifølge trendanalytikere hun har leid inn, «konsumerer» femåringene kultur «via smarttelefonen. De ser på YouTube og Snapchat som den fremste kulturbruken». Dette ønsker hun i hovedsak velkommen, og vil innby folk flest til debatt og legge stor vekt på hva de unge tenker og ønsker.

Men enkelte andre har stilt spørsmål om dagens trender innen kulturkonsum har behov for å bli heia fram? Om ikke innhold og kvalitet skal bety noe? Og risikerer vi at noen deler av dagens kultursektor, som biblioteket, ikke lenger vil passe inn i Høyre og Frps nye kulturbilde. Et bilde som er ganske nytt:

read more »

juni 19, 2017

Bibliotek-USA er i endring

occupy telt

Bibliotek under Occupy-aksjonen i 2011.

Det har det vært ei stund, men særlig etter presidentvalget har det tatt av. Et av flere bevis på det er at det tradisjonsrike fagfellevurderte tidsskriftet Library Quarterly (etablert 1931) kommer med et nummer der temaet er «Aftermath: Libraries, Democracy, and the 2016 Presidential Election» og med artikler av solide forskere o.a. (det er dyre greier, men vi har fått oss et e-eks fra utgiveren og skal skrive om det etter hvert).

Bloggeren reiser onsdag til ALA Annual i Chicago, som vel er klodens største årvisse bibliotekarrangement (25 tusen deltakere). Men i år kan det i tillegg altså bli noe av det mest bibliotekpolitisk spennende.

read more »

april 19, 2017

Vipps noen kroner til norsk bibliotekforedrag i Chicago! Fotokunst til rause givere!

>> In English.

Absence Of Conflicting Views

Klikk for å se fotokunsten

Bloggeren er 24. juni invitert til å holde et foredrag med tittelen «Libraries Improving Public Participation and Democracy» i Chicago på verdens største bibliotek- konferanse, arrangert av den US-amerikanske bibliotekforeninga, ALA.

>>Siste nytt 15.5.: Innsamlinga er avslutta og innbrakte NOK 8213 (inklusive Paypal)! MANGE TAKK! Det er godt over halve budsjettet! De 7 aller mest spandable vil etter hvert bli kontakta ang. fotokunsten.

read more »