Fleire forsvar for dei små biblioteka

6.10.: Etter ei veke er Saxi sitt innlegg det mest lese debattinnlegget på KR

Etter at biblioteksjefen i Steigen i Nordland nyleg gjekk ut med forslaget om ein nærbibliotekreform har dette blitt ein trend. Klassekampen var ute med ei åtvaring om at kommunesamanslåingane kan føre til nedleggingar av noverande filialar, men som var hovudbibliotek i randkommunar for berre eit år sidan.

Så kjem i dag Kommunal Rapport med eit debattinnlegg frå Kirsti Saxi (SV), fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, med tittelen «Smått e’ godt – folkebiblioteket som lokal samfunnsbygger» (var visst i papirutgåva 24.9.). Bodskapen hennar er den same, at også små samfunn treng bibliotek, men betre bibliotek enn dei ofte er i dag. Trass i «en klar konsensus at “bibliotek er bra”, og “samfunnsnyttig”. Det er dog ikke alltid like lett å få omsatt plussord i kroner og øre, og bibliotek har i mange år vært nedprioritert når budsjett skal flettes sammen, både på nasjonalt og kommunalt nivå».

Ho peikar spesielt på fylkesbiblioteka si rolle her. Ho viser til …

… Nordland fylkesbibliotek sin handlingsplan for 2020, og seier at «Flere av oppgavene fylkesbiblioteket utfører er ekstra verdifulle for små bibliotek, fordi de ellers ikke ville hatt kapasitet til å sette i gang med nye tiltak. Dette gjelder for eksempel SommerLes, ebøker, brukerverksted, ordning for leseombud og mange andre tjenester som fylkesbiblioteket koordinerer eller tilbyr til bibliotek i Nordland».

Vi minner om at NBF i januar gav prisen Årets bibliotek til eit fylkesbibliotek, nemleg i Trøndelag. Ikkje tilfeldig, våga vi å påstå.

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: